Trang chủ » Training » Khóa học AWS Solution Archtecture - Associate Level

Tiêu đề

Khóa học AWS Solution Archtecture - Associate Level
AWS Cloud Architecting là một khóa học ở trình độ trung cấp được thiết kế dành cho những người đang đảm nhiệm vai trò về kỹ thuật như phát triển phần mềm, phát triển hệ thống và quản trị mạng, những người ra quyết định về IT, người quản lý và người đứng đầu với trình độ mạnh về công nghệ  ũng có thể phù hợp.


Trong khóa học này, bạn sẽ học được cách:

  • Tạo kế hoạch di chuyển từ cơ sở sang Đám mây AWS
  • Mô tả cách thiết kế hệ thống an toàn, đáng tin cậy, hiệu suất cao và tiết kiệm chi phí
  • Giải thích các mẫu thiết kế phổ biến và các phương án kiến ​​trúc được áp dụng trong nhiều trường hợp sử dụng khác nhau
  • Hiểu cách tận dụng các dịch vụ AWS Cloud cơ bản và quan trọng
  • Mô tả các thành phần kiến ​​trúc chính cho các ứng dụng hỗ trợ AWS
  • Tạo, quản lý, cung cấp và cập nhật các tài nguyên liên quan bằng AWS CloudFormation
  • Mô tả khớp nối hệ thống để hỗ trợ tính chất phân tán của các ứng dụng được xây dựng cho đám mây
  • Mô tả các dịch vụ cơ sở dữ liệu để lưu trữ và triển khai các ứng dụng có thể truy cập web
  • Mô tả cách bảo mật dữ liệu ở mọi lớp trong ứng dụng

Những người đang đảm nhiệm vai trò về kỹ thuật như phát triển phần mềm, phát triển hệ thống và quản trị mạng, những người ra quyết định về IT, người quản lý và người đứng đầu với trình độ mạnh về công nghệ 

Updating ....

Cơ sở hạ tầng đám mây - Chương 00 Khóa học & Giới thiệu chương

Cơ sở hạ tầng đám mây - Chương 01 Giới thiệu về Điện toán đám mây và AWS

Cơ sở hạ tầng đám mây - Chương 02 Dịch vụ lưu trữ đơn giản

Cơ sở hạ tầng đám mây - Chương 03 EC2 và EBS

Cơ sở hạ tầng đám mây - Chương 04 VPC

Cơ sở hạ tầng đám mây - Chương 05 ELB, CloudWatch và Tự động mở rộng quy mô

Cơ sở hạ tầng đám mây - Chương 06 IAM

Cơ sở hạ tầng đám mây - Chương 07 Cơ sở dữ liệu

Cơ sở hạ tầng đám mây - Chương 08 SNS, SQS và SWF

Cơ sở hạ tầng đám mây - Chương 09 DNS, Route 53 và CloudFront

Cơ sở hạ tầng đám mây - Chương 10 ElastiCache

Cơ sở hạ tầng đám mây - Chương 11 Các dịch vụ chính bổ sung

Cơ sở hạ tầng đám mây - Chương 12 Các phương pháp hay nhất về bảo mật và kiến ​​trúc

 

TIMELINE

 

1

Chapter 01

4 hrs

2

Chapter 02

4 hrs

3

Chapter 03

4 hrs

4

Chapter 03 and 04

4 hrs

5

Chapter 04 and Assignment

4 hrs

6

Chapter 05

4 hrs

7

Chapter 05 and 06

4 hrs

8

Review chapter 01 to 06

4 hrs

9

Mid-term exam (chapter 01 to 06)

2 hrs

10

Chapter 07

4 hrs

11

Chapter 08

4 hrs

12

Chapter 09 and Project Group

4 hrs

13

Chapter 10

4 hrs

14

Chapter 11 and 12

4 hrs

15

Review chapter 07 to 12

4 hrs

16

Final exam

2 hrs

 

Thời lượng: 60h

đang cập nhật...