Trang chủ » Training » Khóa học “CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ MẠNG CISCO& JUNIPER”

Tiêu đề

Khóa học “CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ MẠNG CISCO& JUNIPER”
Hệ thống chứng chỉ của Juniper hiện nay cũng có thể coi là khá đầy đủ! Nhưng nó thực sự chưa phù hợp với những ai chưa có kiến thức nền về Network. Còn Cisco lại khác, có đủ các khóa đào tạo cơ bản, phù hợp cả với những ai chưa từng tiếp xúc với kiến thức hoặc công nghệ về Network.

Khóa đào tạo kết hợp giữa chương trình đào tạo CCNAX3.0 của Cisco và chương trình đào tạo Basic Juniper giúp giải quyết vấn đề cho các chuyên gia quản trị mạng doanh nghiệp có thể thao tác và dễ dàng quản trị trên cả hai sản phẩm thiết bị mạng của Juniper và Cisco một cách hiệu quả.

 


 

Sau 88h học, học viên sẽ có được: 

 • Cài đặt, vận hành và xử lý sự cố mạng quy mô trung bình, bao gồm kết nối đến mạng WAN và triển khai bảo mật mạng
 • Mô tả tác dụng của các công nghệ mới như IoE, IoT, IWAN, và SDN trong sự phát triển hệ thống mạng
 • Hiểu được  kiến trúc tổng thể  về nền tảng phần cứng của hệ thống Juniper
 • Khả năng setup, nâng cấp  phần mềm cho một hệ thống mạng có thiết bị Juniper.
 • Khả năng thiết lập cấu hình và xử lý routing trên thiết bị Juniper.
 • Khả năng thiết lập hệ  thống lab Juniper.
 • Khả năng tiếp cận và khai thác các tài nguyên của Juniper phục vụ cho quá trình làm việc và nghiên cứu

 

Khóa học phù hợp với nhiều đối tượng, từ các bạn học sinh / sinh viên có mong muốn và mục tiêu trở thành các kỹ sư hệ thống mạng, các nhà quản trị, các nhân viên kinh doanh thiết bị mạng...

Updating ....

 

Nội dung khoá học bao gồm 02 học phần chính:

 

Học phần 1: Chuyên viên quản trị mạng Cisco CCNA

 

 • Module 1: Xây dựng hệ thống mạng cơ bản
 • Module 2: Thiết lập kết nối Internet
 • Module 3: Tóm tắt thách thức
 • Module 4: Xây dựng một mạng cỡ vừa
 • Module 5: Giới thiệu địa chỉ IPv6
 • Module 6: Khắc phục sự cố các lỗi cơ bản thường gặp về kết nối
 • Module 7: Triển khai bảo mật thiết bị mạng
 • Module 8: Triển khai giải pháp dựa trên EIGRP
 • Module 9: Tóm tắt thách thức
 • Module 10: Triển khai giải pháp dựa trên OSPF
 • Module 11: Hệ thống mạng Wide Area Networks (WAN)
 • Module 12: Các cơ chế quản lý thiết bị
 • Module 13: Tóm tắt thách thức

 

Học phần 2: Chuyên viên quản trị mạng Juniper

 

Module 1: 

 • Giới thiệu qua về hệ thống chứng chỉ của Juniper
 • Giới thiệu về kiến trúc phần cứng và hệ điều hành Junos của Juniper
 • Giới thiệu tổng qua về cấu trúc các lệnh  cơ bản trong hệ điều hành Junos

Module 2:

 • Thiết lập cấu hình cơ bản của thiết bị mạng Juniper
 • Cài đặt, nâng cấp, bảo trì hệ thống mạng Juniper 

Module 3:

 • Giới thiệu các loại Interface của Juniper
 • Hướng dẫn cấu hình các loại interface phổ biến trong mạng Juniper
 • Giới thiệu về kiến trúc Logical Router trong thiết bị Juniper

Module 4:

 • Giới thiệu về kiến trúc bảng định tuyến của Juniper
 • Giới thiệu về Routing Policy của Juniper
 • Hướng dẫn cấu hình Static Route của Juniper

Module 5:

 • Hướng dẫn cấu hình giao thức RIP , OSPF trên mạng Juniper
 • Hướng dẫn cấu hình Filter Route trên mạng Juniper