Trang chủ » Training » Khóa học :"Vmware + Hyper V"

Tiêu đề

Khóa học :"Vmware + Hyper V"
 

Khóa học này cung cấp kiến thức, kỹ năng cho học viên trong công tác cài đặt, cấu hình và quản trị nền tảng VMware vSphere®, bao gồm VMware ESXi™ và VMware vCenter Server™, khóa học này dựa trên phiên bản ESXi 6.0 và vCenter Server 6.0.

Đồng thời khóa học này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi Microsoft Specialist exam 74-409: Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center.  Bạn sẽ được trang bị các kỹ năng cần thiết để triển khai và quản trị một hạ tầng Microsoft Server Virtualization trong môi trường doanh nghiệp. Bạn  sẽ được học cách cấu hình, quản trị và vận hành hệ thống Windows Server 2012 R2 Hyper-V và System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager bao gồm cả các dịch vụ mạng và storage. Bạn cũng sẽ học cách cấu hình các tính năng quan trọng của Microsoft Server Virtualization như: Generation 2 Virtual Machines, Replication Extension, Online Export, Cross-Version Live Migration, Online VHDX Resizing, Live Migration Performance tuning cũng như là Dynamic Virtual Switch Load Balancing và virtual Receive Side Scaling (vRSS). Bạn sẽ được trải nghiệm thực hành trong môi trường lab.


Chương trình VMware vSphere + Hyper V cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu trong việc cấu hình cũng như xử lý tình huống trong các hệ thống mạng vừa và lớn. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên hoàn toàn có thể làm chủ hệ thống mạng trên nền ảo hóa. Chương trinh ảo hóa VMware vSphere và Hyper V rất thiết thực cho các kỹ sư quản trị, kỹ sư triển khai, kỹ sư tư vấn và thiết kế hệ thống mạng…

  • Các chuyên viên quản trị hệ thống / hạ tầng trong doanh nghiệp
  • Các kỹ sư hệ thống / hạ tầng
  • Các chuyên viên vận hành, quản trị ESXi và vCenter Server
  • Những người có kiến thức vè thiết kế, triển khai, quản trị và vận hành một hạ tầng ảo hóa hoặc đang quan tâm tới việc học các công nghệ ảo hóa hiện nay của Microsoft. Khóa học cũng dành cho những chuyên gia CNTT - người sẽ cân nhắc, lựa chọn sản phẩm ảo hóa cho hệ thống Data center của tổ chức.
Updating ....

Phần 1: Vmware

1    Giới thiệu khóa học

2.      Tổng quan về Trung tâm dữ liệu ảo

3.      Khởi tạo các máy chủ ảo (Virtual Macchine)

4.      VMware vCenter Server

5.      Cấu hình và quản lý hệ thống mạng ảo (Virtual Network)

6.      Cấu hình và quản lý vùng lưu trữ ảo (Virtual Storage)

7.      Quản trị hệ thống máy chủ ảo

PHẦN 2: HYPERV

1. Tổng quan môi trường Virtualization

2. Cài đặt và cấu hình Hyper-V Server Role

3. Khởi tạo và quản lý Virtual Hard Disks, Virtual Machines, và Checkpoints

4. Khởi tạo và cấu hình Virtual Machine Networks

5. Virtual Machine Movement và Hyper-V Replica

6. Triển khai  Failover Clustering với Hyper-V

7. Cài đặt và cấu hình hệ thống Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

8. Khởi tạo và quản lý Virtual Machines bằng Using Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

Updating ....