Trang chủ » Training » Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Và Ra Quyết Định

Tiêu đề

Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Và Ra Quyết Định
Giải quyết vấn đề (Problem solving) là một kỹ năng rất cần thiết trong học tập, làm việc và mọi thứ khác xoay quanh cuộc sống của bạn. Trong công việc hằng ngày, khi có một vấn đề nào đó xảy ra, ta thường phân vân không biết giải quyết theo hướng nào. Chúng ta đối phó với các vấn đề xảy ra một cách thụ động; thiếu thói quen phòng ngừa; Giải quyết hậu quả hơn là nguyên nhân, quá trình giải quyết thường dựa trên suy đoán và kinh nghiệm hơn là dựa vào quá trình phân tích và tư duy logic. Bạn cần kỹ năng giải quyết vấn đề SÁNG TẠO để có những Quyết định đúng đắn giúp giải quyết công việc được thuận lợi và hiệu quả.

 


Updating ....
Updating ....
Updating ....

Tư duy sáng tạo

 • Bài tập đánh giá về tư duy sáng tạo
 • Tư duy sáng tạo là gì?
 • Ứng dụng của tư duy sáng tạo trong quản lý và kinh doanh
 • Ví dụ về sự thành công trong áp dụng tư duy sáng tạo từ các tập đoàn trên thế giới
 • Các ứng dụng của tư duy sáng tạo trong doanh nghiệp
  • Tư duy sáng tạo trong Giải quyết vấn đề và ra quyết định
  • Tư duy sáng tạo và Tiết kiệm chi phí
  • Tư duy sáng tạo và Cải tiến
  • Tư duy sáng tạo và Chiến lược tạo sự khác biệt

 
Các phương pháp tư duy sáng tạo (nguyên tắc và bài tập thực hành)

 •  Các kỹ thuật để tạo tư duy đột phá
  • Nyaka
  • Merline
  • Eureka
  • Mind mapping
  • Brainstorming
 • Suy nghĩ ngoài khuôn khổ đã có (Thinking outside the box)
 • 6 chiếc nón tư duy (6 thinking hats)
 • Cách đưa ra ý tưởng và lưu giữ ý tưởng sáng tạo

 
Kỹ năng giải quyết vấn đề

 • Các chiến lược trong giải quyết vấn đề
 • Các bước giải quyết vấn đề theo hệ thống
 • Thực hành các bước với tình huống thực tế (Case study and Game illustration)

 
Các cách ra quyết định trong giải quyết vấn đề

 • Phương pháp họp nhóm và thảo luận hiệu quả
 • Cách điều hành một buổi thảo luận thành công
 • Các phương pháp tạo được sự đồng thuận khi làm việc nhóm
 • Ma trận ra quyết định
 • Thực hành

 
Giải quyết vấn đề cá nhân & vấn đề tập thể

 • Các lưu ý khi làm việc theo nhóm
 • Vai trò & cách thể hiện tốt nhất vai trò của mình
 • Các cách đối phó với các hành vi cưỡng lại sự thay đổi

 
Kế hoạch hành động

 • Cam kết và cách thực hiện cam kết sau đào tạo
Updating ....