Trang chủ » Training » Kỹ Năng Giảng Dạy Cơ Bản

Tiêu đề

Kỹ Năng Giảng Dạy Cơ Bản
Khóa học “Kỹ năng giảng dạy cơ bản" sẽ giúp các học viên nắm được những phương pháp giảng dạy hiệu quả và tiên tiến nhất của một người giảng viên. Tất cả các kỹ thuật giảng dạy đã được rút ngắn thành những nội dung rất cốt lõi và có tính ứng dụng cao. Khóa học sẽ giúp bạn từ phong cách giảng dạy, chuẩn bị tâm lý, thiết kế tài liệu đến các kỹ thuật xử lý tình huống trong lớp học. 

 


Updating ....

Khóa học “Kỹ năng giảng dạy cơ bản" sẽ giúp các học viên nắm được những phương pháp giảng dạy hiệu quả và tiên tiến nhất của một người giảng viên. Tất cả các kỹ thuật giảng dạy đã được rút ngắn thành những nội dung rất cốt lõi và có tính ứng dụng cao. Khóa học sẽ giúp bạn từ phong cách giảng dạy, chuẩn bị tâm lý, thiết kế tài liệu đến các kỹ thuật xử lý tình huống trong lớp học. 

Updating ....

Phong cách học của người trưởng thành 

 • Nghiên cứu về 4 cách học của người trưởng thành
 • Phương pháp tiếp cận hiệu quả với từng phong cách học
 • Vận dụng kiến thức NLP vào đào tạo cho người lớn
 • Các cấp độ của học hiệu quả (Effective learning pyramid)

 
Chuẩn bị tâm lý để thực hiện giảng dạy thành công

 • Vượt qua sự hồi hộp, tạo sự tự tin để thành công
 • Phân tích 3 giai đoạn để thực hiện một chương trình đào tạo thành công
 • Chia sẻ kinh nghiệm qua các tips

 
Thiết kế xây dựng tài liệu giảng dạy

 • Các loại tài liệu cần thiết cho lớp đào tạo
 • Các bước trong thiết kế và xây dựng bộ tài liệu
 • Các nhóm thực hành thực tế
 • Viết giáo án (Lesson plan)
 • Chia sẻ tài liệu và giáo án mẫu

 
Chuẩn bị cho lớp học

 • Tìm hiểu về học viên và sự kỳ vọng (Thực hiện phân tích TNA)
 • KIểm tra check list (Giảng viên chia sẻ mẫu check list)

 
Kỹ năng cần thiết cho giảng viên & thực hành

 • Kỹ năng bắt đầu lớp học
  • Ice-breaker
  • Giới thiệu
  • Tổng quan về lớp học
  • Nguyên tắc/ nội quy lớp học
  • Phương pháp xây dựng và trình bày mục tiêu khóa học
 •  Các kỹ thuật xử lý trong lớp học
  • Kỹ năng xử lý câu hỏi và các tình huống xảy ra trong lớp học
  • Kỹ năng đặt câu hỏi và xử lý câu trả lời của học viên
  • Kỹ thuật viết bảng, flipchart, công cụ hỗ trợ trên lớp
  • Kỹ năng quản lý học viên
  • Các phương pháp giảng dạy
   • Thuyết giảng (Các kỹ thuật trình bày hiệu quả)
   • Thảo luận nhóm
   • Video learning
   • Games mô phỏng
   • Học viên tự nghiên cứu với sự dẫn dắt của giảng viên
   • Kể chuyện
   • Phân tích tình huống học tập (Case study)
   • Role-play 
  • Ôn tập sau từng nội dung
   • Các kỹ thuật ôn tập
   • Gợi ý áp dụng thực tiễn của giảng viên
   • Sáng kiến áp dụng từ học viên
   • Các chương trình follow-up
  •  Các kỹ thuật tạo cảm xúc khi thúc lớp học
Updating ....