Trang chủ » Training » Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

Tiêu đề

Kỹ Năng Làm Việc Nhóm
Trong thời đại ngày nay, khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì yêu cầu làm việc theo nhóm là cần thiết hơn bao giờ hết. Đơn giản vì không ai là hoàn hảo, làm việc theo nhóm sẽ tập trung những mặt mạnh của từng người và bổ sung cho nhau. Hơn nữa, chẳng ai có thể cáng đáng hết mọi việc. Làm việc theo nhóm giúp tăng tương tác giữa các thành viên trong một nhóm, nhằm thúc đẩy hiệu quả công việc việc phát triển tiềm năng của tất cả các thành viên. Một mục tiêu lớn thường đòi hỏi nhiều người làm việc với nhau, vì thế làm việc nhóm trở thành một định nghĩa quan trọng trong tổ chức cũng như trong cuộc sống. Cả nhóm cùng hướng về một mục tiêu chung, cùng phấn đấu để tìm kiếm sự thành công trong công việc. Kết quả của sự cộng tác này đôi khi hiệu quả hơn cả sự mong đợi.

 


Updating ....
Updating ....
Updating ....

Sự khác biệt giữa làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm

 • Năng lực để hoàn thành công việc theo cá nhân
 • Năng lực cần có để làm việc theo nhóm

 
Hiểu tính cách và khuynh hướng của chính mình để giao tiếp thành công

 • Phân tích SWOT cá nhân

 
Phân tích các tính cách theo DISC
Hiểu tính cách và khuynh hướng của các thành viên trong nhóm để tương tác thành công

 • Các nguyên tắc giao tiếp với các tính cách khác nhau

 
Xây dựng quan hệ tích cực giữa các thành viên trong nhóm

 • Bài tập tìm điểm chung và sự khác biệt giữa các thành viên trong nhóm

 
Hiểu và tôn trọng các vai trò của từng thành viên trong nhóm

 • Các vai trò cần có trong một nhóm để bổ trợ và cộng hưởng với nhau thành công

 
Làm rõ vai trò của các thành viên trong nhóm

 • Nguyên tắc giao tiếp thành công giữa các vai trò trong nhóm

 
Đặc tính của một nhóm làm việc thành công
 
Các kỹ năng cần thiết để làm việc theo nhóm thành công (Giới thiệu nguyên tắc cơ bản của từng kỹ năng, cung cấp tips và game thực hành mô phỏng để thực hành kỹ năng)

 • Kỹ năng lắng nghe
 • Kỹ năng brainstorming
 • Kỹ năng đưa và nhận phản hồi
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề theo nhóm
 • Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn
 • Kỹ năng tạo động lực và gây ảnh hưởng đến các thành viên trong nhóm

 
Xây dựng các hoạt động cần thiết để duy trì nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau trong nhóm (Game thực hành)
Giữ sự nhiệt tình trong nhóm (Developing a positive teamwork style)
Viết kế hoạch hành động (Action plan) thực hành sau đào tạo

Updating ....