Trang chủ » Training » Kỹ Năng Quản Trị Sự Thay Đổi

Tiêu đề

Kỹ Năng Quản Trị Sự Thay Đổi
Thế kỷ 21, thời đại bùng nổ công nghệ thông tin và viễn thông, môi trường kinh doanh, kinh tế thay đổi một cách nhanh chóng, đã tạo ra rất nhiều cơ hội cũng như không kém thách thức đối với các nhà quản lý. Do đó, thay đổi là một yếu tố quan trọng liên quan đến việc quản lý kinh doanh. Nếu không mau chóng thích ứng với sự thay đổi, doanh nghiệp khó có thể giữ được vị thế trong thị trường cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ. Nhưng làm sao để quản lý những sự thay đổi này để đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp là một câu hỏi đau đầu cho các nhà quản lý. Nhà quản lý cần nhận thức rõ sự cần thiết của việc thay đổi, các tác động cả tích cực và tiêu cực của sự thay đổi, lên kế hoạch hành động và quản lý sự thay đổi.

 


Updating ....
Updating ....
Updating ....

Sự cần thiết của sự thay đổi

 • Đánh giá sự khác biệt về kinh tế xã hội VN giữa hiện tại và 10 năm trước
 • Đánh giá sự thay đổi về công nghệ giữa hiện tại và 5 năm trước
 • Đánh giá sự thay đổi cá nhân từ 5-7 năm trở lại đây
 • Sự cần thiết của sự thay đổi
 • Các ví dụ về sự thay đổi

 
Các tác động của sự thay đổi

 • Hiểu tiến trình của sự thay đổi
 • Các loại thay đổi
 • Thay đổi bị động và các tác động tới cá nhân và tổ chức
 • Thay đổi chủ động và các hiệu quả với cá nhân và tổ chức
 • Các bước từ khởi xướng thay đối đến thực hiện thay đổi trong tổ chức
 • Phân tích các bước: Nên và không nên trong từng bước
 • Xác định, đánh giá và quản lý rủi ro trong sự thay đổi
 • Đo lường và đánh giá kết quả của sự thay đổi
 • Xây dựng văn hóa thay đổi chủ động

 
Xử lý các vấn đề về sự cưỡng lại sự thay đổi

 • Cưỡng lại là phản ứng tự nhiên của con người (Phản ứng vô thức)
 • Cưỡng lại có chủ đích tiêu cực
 • Các lý do cưỡng lại sự thay đổi
 • Các nguyên tắc để xử lý các nguyên nhân không chịu thay đổi
 • Để thay đổi diễn ra theo hướng tích cực
 • Kỹ năng giao tiếp trong thuyết phục người khác thay đổi
 • Vai trò lãnh đạo trong thúc đẩy tạo cảm hứng trong thay đổi

 
Quản lý stress trong thay đổi

 • Hiểu về stress và nguyên nhân tạo nên stress
 • Các kỹ thuật tự quản lý và làm giảm stress
 • Các kỹ thuật giúp người khác giảm stress
 • Các chiến lược về giao tiếp tránh gây stress và tạo kết quả tích cực trong quản lý và tác động sự thay đổi

 
Kế hoạch hành động

 • Những nội dung chính cần nhớ và thực hiện sự thay đổi
 • Cam kết và cách thực hiện cam kết thay đổi sau đào tạo
Updating ....