Trang chủ » Training » Kỹ Năng Trưởng Nhóm

Tiêu đề

Kỹ Năng Trưởng Nhóm
Bất cứ nhóm nào cũng cần phải có một trưởng nhóm. Xét về nhiều khía cạnh, công việc của trưởng nhóm phần nào tương tự công việc của một nhà quản lý. Cả hai đều chịu trách nhiệm phải đạt được kết quả thông qua sự cố gắng của nhân viên và các nguồn lực khác. Là một trưởng nhóm bạn cần tìm hiểu công việc của trưởng nhóm là gì? Đặc tính của nhóm, dẫn dắt nhóm hoạt động hiệu quả, tạo động lực cho nhóm viên, phát hiện những hành vi và có những điều chỉnh thay đổi nhằm phát triển nhóm. Bạn muốn ứng cử vào vị trí trưởng nhóm hãy tham gia khóa học “ Kỹ năng trưởng nhóm” của học viện iPMAC.

 


Updating ....
Updating ....
Updating ....

Hiểu vai trò của trưởng nhóm

 • Các yêu cầu công việc với trưởng nhóm
 • Quản lý công việc
 • Quản lý con người
 • Quản lý sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm

 
Đặc tính của một nhóm làm việc có năng suất cao :

 • Phong cách lãnh đạo mang tính chất tham gia
 • Chia sẻ trách nhiệm
 • Liên kết mục tiêu
 • Giao tiếp hiệu quả
 • Tập trung vào phát triển cho tương lai
 • Tập trung vào kết quả của từng nhiệm vụ và việc làm
 • Tạo nên tài năng
 • Đáp ứng nhanh

 
Dẫn dắt nhóm hiệu quả: Lãnh đạo làm gương

 • Tìm hiểu các kiểu lãnh đạo

 
Hướng dẫn tạo thành team năng động

 • Tạo môi trường mọi thành viên đóng góp ý kiến và cống hiến
 • Nhận ra và tôn trọng sự khác biệt
 • Đánh giá cao giá trị của từng thành viên
 • Lắng nghe và chia sẻ thông tin
 • Chất vấn làm rõ vấn đề
 • Tham gia và cam kết
 • Tạo môi trường làm việc vui vẻ, năng động và phát huy sự đóng góp của mọi thành viên

 
Phát hiện các hành vi của nhóm và thực hiện thay đổi để phát triển nhóm

 • Giai đoạn hình thành nhóm (Forming)
 • Giai đoạn bão tố (Storming)
 • Giai đoạn củng cố (Norming)
 • Giai đoạn trưởng thành (Performing)

 
Các kỹ năng cần thiết của trưởng nhóm (Lý thuyết và thực hành):

 • Hiểu hành vi biểu hiện và phong cách giao tiếp của các thành viên
 • Kỹ năng điều hành cuộc họp
 • Kỹ năng lắng nghe và giao tiếp hiệu quả
 • Kỹ năng khen
 • Xử lý phê bình
 • Giải quyết vấn đề

 
Tạo động lực cho các thành viên trong nhóm

 • Tại sao người ta làm việc và mấu chốt tạo động lực trong công việc của họ
 • Các yếu tố tạo động lực trong công việc
 • Nhân viên muốn gì từ công việc và từ người quản lý
 • Các nguyên nhân thường gây mất động lực trong công việc
 • Xử lý các tình huống nhân viên mất động lực trong công việc
Updating ....