Trang chủ » Training » Quản lý dự án với Microsoft Project 2013

Tiêu đề

Quản lý dự án với Microsoft Project 2013
Microsoft Project là một chương trình chuyên dùng để quản lý các dự án. Là một phần mềm trong bộ phần mềm Microsoft Office, Microsoft Project được dùng phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới, áp dụng cho nhiều loại dự án khác nhau. Chương trình có nhiều công cụ mạnh hỗ trợ cho người quản lý dự án thực hiện các mục đích sau:  

 • Tổ chức lập kế hoạch và quản lý dự án.
 • Lên lịch công tác.
 • Chỉ định các tài nguyên và chi phí cho các công việc trong dự án.
 • Điều chỉnh kế hoạch để thích ứng với các điều kiện ràng buộc.
 • Chuẩn bị các báo biểu cần thiết cho dự án.
 • Dự trù các tác động đến tiến độ của dự án khi xảy ra những thay đổi có ảnh hưởng lớn đến dự án.
 • Xem xét lại dự án để đối phó với các tình huống ngẫu nhiên.
 • Đánh giá tài chính chung của dự án.
 • In ấn các báo biểu phục vụ dự án.
 • Làm việc và quản lý theo nhóm.
 • Rút kinh nghiệm trong khi thực hiện dự án.


Giúp học viên trước hết nắm được các khái niệm cơ bản, cách thức hoạt động cũng như giao diện chương trình Microsoft Project Profesional 2013, sau đó áp dụng thành thạo để: 

 • Lập tiến độ một dự án xây dựng (baseline) bao gồm các dữ liệu về tên công việc, thời gian, chi phí, tài nguyên.
 • Cập nhật thời gian, chi phí, tài nguyên thực tế của công việc; so sánh các thông tin thực tế và thông tin theo kế hoạch.
 • Đánh giá tình trạng dự án dựa theo các chỉ số (phương pháp EVM), đưa ra được các dự báo về thời gian và chi phí hoàn thành dự án để từ đó có các điều chỉnh cần thiết.
 • In ấn các báo biểu quan trọng.

 

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

 • Hiểu được kỷ luật quản lý dự án như nó được áp dụng bằng cách sử dụng Microsoft Project 2013.
 • Tạo ra một cấu trúc phân chia công việc.
 • Xác định nhiệm vụ loại & Các mối quan hệ.
 • Xác định tài nguyên trong dự án.
 • Ước tính làm trọn gói làm việc.
 • Tạo ra một lịch ban đầu.
 • Tạo ra một lịch tài nguyên san bằng.
 • Tạo dự án từ các mẫu, các tập tin Excel.
 • Tạo ra các mẫu toàn cầu.
 • Tạo các công thức và các chỉ số đồ họa.
 • Các bước để ghi lại một macro.
 • Định dạng đầu ra và báo cáo In.
 • Tích hợp nhiều dự án.
 • Thiết lập một dự án với Lịch, Ngày bắt đầu, và phương pháp lập kế hoạch.
 • Hiểu thủ Lịch vs Lịch tự động.
 • Quản lý nhiều dự án.
 • Có thể tạo ra một danh sách dự án tổng thể với các tài nguyên được chia sẻ.

 

Khóa học này dành cho cả người mới bắt đầu và các nhà quản lý đã có kinh nghiệm dự án, quản lý, lập lịch, và các bên liên dự án khác, những người cần phải kết hợp với nhau mang tính chất đồng bộ có kỷ luật của quản lý dự án với Microsoft Project 2013.

Không có

Module 1: Giới thiệu về Microsoft Project
Cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách các tính năng của dự án liên quan đến công việc của người quản lý dự án. Hướng dẫn học viên làm như thế nào để truy cập vào các tính năng khác nhau bằng cách điều hướng thông qua các ribbon.
 

Mô tả cách dự án liên quan đến kỷ luật của quản lý dự án.

 • Tìm hiểu những gì các tính năng mới trong dự án năm 2013.
 • Điều hướng đến các quan điểm chính có sẵn bằng cách sử dụng Ribbon.
 • Chọn xem hiển thị nhiệm vụ, tài nguyên, hoặc thông tin chuyển nhượng.
 • Chọn bảng trong quan điểm để thay đổi thông tin có sẵn để xem và chỉnh sửa.
 • Liên quan các tính năng của Dự án 5 bước để xây dựng một kế hoạch trong dự án.

 

Thực hành: Giới thiệu về dự án Microsoft Mastering

 • Tìm hiểu làm thế nào để thay đổi quan điểm từ một bảng vào một biểu đồ.
 • Tìm hiểu các lệnh con khác nhau mà có theo từng nhóm lệnh.
 • Tìm hiểu những gì các chức năng dưới dạng tab.
 • Tìm hiểu làm thế nào để truy cập vào hậu trường.

 

Sau khi hoàn thành khóa module 1, học viên có thể:

 • Có một sự hiểu biết cơ bản về cách thức Microsoft dự án sẽ giúp họ theo dõi các dự án của họ.
 • Hiểu những gì là mới trong dự án năm 2013 và làm thế nào nó sẽ làm tăng năng suất của họ.
 • Tìm hiểu cách ribbon sẽ giúp họ nhận được nhiều nhất của của công cụ sản xuất này.
 • Tìm hiểu làm thế nào để nhanh chóng thay đổi quan điểm và xem những gì đang xảy ra với các dự án của họ.
 • Hiểu 5 bước quan trọng trong việc xây dựng một kế hoạch dự án thành công.

 

Module 2: Tổng quan về Quản lý dự án với Project 2013
Thể hiện các bước cần thiết để tạo ra và sử dụng Microsoft Project 2013 thông qua vòng đời của một dự án.

 • Tạo ra một dự án mới và chuẩn bị cho việc nhập dữ liệu.
 • Nhập nhiệm vụ dự án.
 • Trình tự các nhiệm vụ.
 • Xác định các nguồn tài nguyên.
 • Ước tính thời gian công tác và phân bổ nguồn lực.
 • Baseline dự án.
 • Theo dõi tiến độ dự án.

 

Thực hành: Tạo một dự án cơ bản với một mẫu

 • Tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một kế hoạch dự án từ một mẫu.
 • Tìm hiểu làm thế nào để tắt các thời gian.
 • Tìm hiểu làm thế nào để thay đổi ngày bắt đầu dự án.
 • Tìm hiểu cách thêm ngày lễ vào lịch công ty.

 

Thực hành: Tạo một dự án cơ bản

 • Tìm hiểu cách thêm nguồn lực và chi phí của họ.
 • Tìm hiểu làm thế nào để chuyển đổi giữa.
 • Tìm hiểu làm thế nào để chèn nhiệm vụ tóm tắt.
 • Tìm hiểu làm thế nào để liên kết các nhiệm vụ và nhiệm vụ tóm tắt.

 

Sau khi hoàn thành module 2, học viên sẽ có thể:

 • Chuẩn bị một kế hoạch dự án mới và thiết lập ngày và thông tin cơ bản khác.
 • Nhập thông tin chi tiết dự án.
 • Hiểu làm thế nào để trình tự nhiệm vụ.
 • Hiểu và xác định các loại tài nguyên cơ bản.
 • Phân bổ nguồn lực cho nhiệm vụ.
 • Hiểu được lợi ích của baselining một dự án hay nhiệm vụ cụ thể.
 • Hiểu những điều cơ bản như thế nào để theo dõi tiến độ dự án.

 

Module 3: Thiết lập một dự án
Giải thích làm thế nào để tạo một dự án mới và thiết lập những hạn chế cơ bản mà Microsoft Project 2013 sẽ sử dụng cho các tính toán của mình.

 • Sử dụng nhiều phương pháp để tạo ra một dự án mới từ một tập tin Excel và một danh sách SharePoint Nhiệm vụ.
 • Thiết lập một hoặc nhiều lịch để hạn chế nguồn lực sẵn có.
 • Cấu hình dự án để tính toán lịch trình từ ngày bắt đầu về phía trước, hoặc từ ngày Hoàn thành lạc hậu.

 

Thực hành: Thiết lập một dự án

 • Tìm hiểu cách thêm ngày lễ vào lịch công ty.
 • Tìm hiểu làm thế nào để làm cho một lịch tùy chỉnh.
 • Tìm hiểu làm thế nào để thiết lập ngày dự án bắt đầu.
 • Tìm hiểu làm thế nào để thiết lập hạn chế.

 

Sau khi hoàn thành module3, học viên sẽ có thể:

 • Tạo một dự án mới sử dụng một mẫu, Excel, một danh sách SharePoint Nhiệm vụ hoặc một tập tin dự án mới.
 • Thiết lập một hoặc nhiều lịch để hạn chế nguồn lực sẵn có.
 • Cấu hình Microsoft dự án để tính toán lịch trình từ ngày bắt đầu về phía trước hoặc từ ngày Hoàn thành lạc hậu.

 

Module 4: Lịch trình thủ so với lịch tự động
Giải thích cách làm thế nào để tự sắp xếp công việc dự án và làm thế nào để tận dụng tính năng lịch trình tự động.

 • Học sinh thực hành chuyển đổi nhiệm vụ giữa thủ Lịch và lịch tự động chế độ. Bằng cách chuyển chế độ, học sinh học các tác động thực hiện trên tiến độ dự án và các nhiệm vụ cá nhân.
 • Phòng thí nghiệm: Khám phá chế độ công tác
 • Mô tả có chức năng dự án được tắt cho các tác vụ sử dụng chế độ Schedule thủ.
 • Thay đổi chế độ công việc từ thủ công tới Biểu Lịch tự động và ngược lại.
 • Xác định nhiệm vụ có trong chế độ Schedule thủ theo cột chế độ nhiệm vụ và hình dạng trên biểu đồ Gantt.
 • Mô tả các tình huống đặc biệt thích hợp cho việc sử dụng Lịch thủ.
 • Mô tả những hạn chế mà người dùng phải ý thức được khi sử dụng chế độ Schedule thủ.

 

Sau khi hoàn thành module 4, học viên sẽ có thể:

 • Hiểu làm thế nào để bật tay Lịch và Lịch trình tự động.
 • Hiểu khi sử dụng Lịch thủ.
 • Hiểu những hạn chế của thủ Lập kế hoạch.

 

Module 5: Tạo ra một cấu trúc phân chia công việc
Giải thích làm thế nào để tạo ra một cấu trúc chi tiết công việc hữu ích và nhập nó vào Microsoft Project.

 • Xây dựng và sử dụng tóm tắt và nhiệm vụ cấp dưới.
 • Hiểu và sử dụng sự kiện quan trọng.
 • Phát triển WBS cương.
 • Giao chỉ tiêu hoàn thành.
 • Đánh giá WBS.
 • Hiểu và sử dụng các mẫu WBS.

 

Thực hành: Điều khiển một WBS

 • Tìm hiểu làm thế nào để tạo ra và thao tác WBS.
 • Tìm hiểu cách sử dụng một Outline.
 • Tìm hiểu cách tạo ghi chú trong các nhiệm vụ.
 • Phòng thí nghiệm: Hỗ trợ kế hoạch dự án
 • Tìm hiểu làm thế nào để hiện vật siêu liên kết dự án với kế hoạch dự án của bạn.
 • Tìm hiểu làm thế nào để tạo ra nhiệm vụ tái phát.

 

Sau khi hoàn thành module 5, học viên sẽ có thể:

 • Xây dựng và sử dụng tóm tắt và nhiệm vụ cấp dưới.
 • Hiểu và sử dụng sự kiện quan trọng.
 • Làm thế nào để tổ chức WBS.
 • Làm thế nào để định dạng WBS.
 • Phát triển WBS phác thảo.
 • Giao chỉ tiêu hoàn thành.
 • Đánh giá WBS.
 • Hiểu và sử dụng WBS phác thảo.
 • Hiểu làm thế nào để liên kết các đồ tạo tác dự án cho các dự án của họ.
 • Hiểu làm thế nào để tạo ra các ghi chú về nhiệm vụ.

 

Module 6: Xác định mối quan hệ công tác
Giải thích các quy tắc cho việc thiết lập các liên kết phụ thuộc giữa các tác vụ và làm thế nào để sử dụng dự án để hiển thị các phụ thuộc.

 • Hiểu biết về các loại khác nhau của các mối quan hệ công việc.
 • Hiểu và sử dụng phương pháp khác nhau để tạo ra các mối quan hệ.
 • Xác định và hiển thị chuỗi nhiệm vụ.
 • Hiểu và sử dụng tụt hậu, chì, và sự chậm trễ.
 • Hiểu biết về các tính năng mới của đường dẫn nhiệm vụ.

 

Thực hành: Hiển thị chuỗi giá trị, nhiệm vụ

 • Xác định các cách khác nhau để tạo ra các mối quan hệ phụ thuộc
 • Định dạng một sơ đồ mạng.
 • Sửa đổi dòng phụ thuộc.
 • Sửa đổi các mặt hàng sẽ được hiển thị trên con đường quan trọng.

 

Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên sẽ có thể:

 • Hiểu biết về các loại khác nhau của các mối quan hệ công việc.
 • Hiểu và sử dụng phương pháp khác nhau để tạo ra các mối quan hệ.
 • Xác định và hiển thị chuỗi nhiệm vụ.
 • Hiểu làm thế nào để sử dụng Lag, chì và Delay.

 

Module 7: Xác định tài nguyên trong dự án
Giải thích làm thế nào để nhập thông tin tài nguyên và nguồn lực cụ thể trong Microsoft dự án và phân bổ nguồn lực với nhiệm vụ cụ thể.

 • Xác định các loại tài nguyên.
 • Xác định các nguồn lực cá nhân sẽ được sử dụng cho dự án.
 • Ghi lại các chi phí (s) của việc sử dụng từng loại tài nguyên.
 • Ghi lại các giới hạn sẵn có đối với từng loại tài nguyên bằng cách thiết lập một lịch tài nguyên và xác định các đơn vị tối đa nguồn tài nguyên đó.

 

Thực hành: Tài nguyên lịch và tính sẵn có

 • Thêm các ngày nghỉ vào lịch tiêu chuẩn.
 • Áp dụng các loại lịch để một dự án và phân tích các tác động đến tiến độ dự án.
 • Áp dụng lịch trình kỳ nghỉ vào lịch.
 • Thay thế các nguồn lực dựa trên lịch làm việc của tài nguyên.

 

Sau khi hoàn thành module 7, học viên sẽ có thể:

 • Xác định các loại tài nguyên.
 • Xác định các nguồn lực cá nhân sẽ được sử dụng cho dự án.
 • Ghi lại các chi phí (s) của việc sử dụng từng loại tài nguyên.
 • Ghi lại các giới hạn sẵn có đối với từng loại tài nguyên bằng cách thiết lập một lịch tài nguyên và xác định các đơn vị tối đa nguồn tài nguyên đó.

 

Module 8: Làm Ước tính làm việc theo cách khoán công việc
Giải thích cách Microsoft Project tính toán thời gian công việc, công việc nhiệm vụ (nỗ lực) và các nguồn lực nhiệm vụ. Học viên sẽ có thể lựa chọn trong số ba loại công việc khi họ bước vào ước tính công việc và họ sẽ biết loại hình công việc có phù hợp với loại dự họ đang làm.

 • Nhập ước tính cho thời gian và chi phí cho mỗi nhiệm vụ.
 • Phân biệt giữa các loại nhiệm vụ và mô tả khi mỗi là thích hợp.
 • Mô tả mối quan hệ giữa công việc, đơn vị, và thời gian.
 • Lập kế hoạch mô tả cách các nỗ lực Driven bị ảnh hưởng bởi công việc, đơn vị, và thời gian.
 • Giao nhiệm vụ cho các nguồn tài nguyên bằng cách sử dụng xem đội Planner.

 

Thực hành: làm việc, Thời gian và lao động

 • Phân tích tác động của thời gian, làm việc và lao động.
 • Tạo ra nguồn nguyên liệu và chi phí ấn định cho các tài nguyên.
 • Hiểu làm thế nào để tận dụng số liệu thống kê dự án
 • Áp dụng một nguồn nguyên liệu cho một nhiệm vụ và xem xét tác động đến chi phí dự án.

 

Sau khi hoàn thành moduel 8, học viên sẽ có thể:

 • Gán giá trị cho các nguồn lực, thời gian và làm việc.
 • Hiểu các loại nhiệm vụ.
 • Hiểu nỗ lực Driven lịch.
 • Hiểu nguồn nguyên liệu và chi phí của họ cho một kế hoạch dự án.

 

Module 9: Tạo một lịch ban đầu
Giải thích cách dự án tính toán một kế hoạch dựa trên các mối quan hệ công việc và thời gian công tác. Học viên sẽ hiểu mục đích của việc xác định nhiệm vụ quan trọng và con đường sẽ có thể xác định lịch trình nổi trong dự án.

 • Tính toán nổi và xác định con đường quan trọng của dự án.
 • Hiểu và xác định những hạn chế nhiệm vụ.
 • Tạo ra sự kiện quan trọng.
 • Sử dụng Task thanh tra để khắc phục sự cố lịch trình ban đầu.

 

Thực hành: Tính toán một lịch trình ban đầu

 • Xem xét những thay đổi có thể có một tác động tích cực hoặc tiêu cực đến kế hoạch dự án.

 

Sau khi hoàn thành module 9, học viên sẽ có thể:

 • Xác định con đường quan trọng.
 • Hiểu sự khác biệt giữa chùng và trượt.
 • Tính toán nổi.
 • Làm thế nào để tận dụng hạn chế.
 • Làm thế nào để có được lợi ích từ công tác thanh tra, và tác động của những thay đổi theo một lịch trình dự án.

 

Module 10: Tạo một lịch tài nguyên san bằng
Giải thích cách hơn phân bổ nguồn lực tạo lịch trình không thực tế và cho thấy phương pháp để gia hạn để tạo ra một lịch trình thực tế dựa trên nguồn lực sẵn có.

 • Điều chỉnh một lịch trình dự án để chiếm người hạn chế và các nguồn lực khác.
 • Xem tổng chi phí và tiến độ của dự án.
 • Xác định nguồn lực đã được over allocated cho một lịch trình dự án.
 • Sử dụng nhiều cách để điều chỉnh nhiệm vụ và công việc để loại bỏ hơn phân bổ cho bất kỳ tài nguyên.

 

Thực hành: Tài nguyên San lấp mặt bằng

 • Đánh giá kế hoạch tài nguyên của dự án sử dụng nguồn tài nguyên quan điểm.
 • Điều chỉnh lịch trình bằng tay.
 • Điều chỉnh lịch trình bằng cách sử dụng tính năng san lấp mặt bằng.

 

Sau khi hoàn thành module 10, học viên sẽ có thể:

 • Điều chỉnh một lịch trình dự án để chiếm nguồn lực hạn chế.
 • Xem tổng chi phí và tiến độ của dự án.
 • Xác định nguồn lực được phân bổ trên một lịch trình dự án.
 • Sử dụng nhiều cách để điều chỉnh nhiệm vụ và công việc để loại bỏ hơn phân bổ cho bất kỳ tài nguyên.

 

Module 11: Quản lý dự án
Giải thích làm thế nào để sử dụng Microsoft Project để kiểm soát một dự án. Học viên sẽ tiết kiệm được kế hoạch của họ cho một cơ sở và xem như thế nào vào thực tế dữ liệu hiệu suất công việc cho phép họ để xem sự khác biệt giữa kế hoạch và thực tế thực hiện.

 • Tìm hiểu làm thế nào để thiết lập một đường cơ sở.
 • Nghiêng làm thế nào để nhập dữ liệu và theo dõi thực hiện dự án.
 • Học cách áp dụng các phương pháp theo dõi khác nhau.
 • Tìm hiểu làm thế nào để thực hiện một phân tích phương sai trong một dự án.

 

Thực hành: Các theo tác cơ bản

 • Sử dụng Tĩnh dự án để xem những thay đổi trong kế hoạch dự án.
 • Sử dụng các bảng biến để hiểu những thay đổi trong kế hoạch dự án.
 • Hiểu giá trị của baselining.

 

Thực hành: Base lining & Theo dõi Hiệu suất

 • Hiểu giá trị của baselining một dự án.
 • Hiểu làm thế nào để Nhập số thực tế và đo lường tác động của chúng.
 • Phòng thí nghiệm: Phương sai
 • Hiểu làm thế nào sai được tính với chi phí, kết thúc và làm việc.

 

Sau khi hoàn thành module 11, học viên sẽ có thể:

 • Thiết lập một đường cơ sở.
 • Nhập và quản lý dữ liệu thực hiện dự án.
 • Chọn một phương pháp theo dõi.
 • Thực hiện phân tích phương sai.
 • Các dự án đồng bộ kết quả với SharePoint.

 

Module 12: Định dạng đầu ra và In báo cáo
Người tham gia sẽ có thể kiểm soát đầu ra dự án bằng cách tạo ra và sử dụng Custom Fields, phân loại, lọc, và Phân nhóm dữ liệu của dự án.

 • In
 • Xem
 • Định dạng
 • Sắp xếp
 • Lọc
 • Nhóm
 • Các lĩnh vực tùy chỉnh
 • Báo cáo
 • Định dạng tập tin khác

 

Thực hành: Sử dụng các tính năng Phân nhóm

 • Tạo ra các lĩnh vực mới vào nhóm.
 • Tạo ra các lĩnh vực nhóm mới.
 • Tạo ra quan điểm mới.

 

Thực hành: Tạo báo cáo trong dự án 2013

 • Tìm hiểu làm thế nào để tận dụng các tính năng Xem Báo cáo Microsoft dự án.
 • Tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một báo cáo trực quan.
 • Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên sẽ có thể:
 • Tạo ra quan điểm tiêu chuẩn, với sức mạnh của phân loại, lọc và phân nhóm.
 • Tùy chỉnh một loạt các báo cáo tiêu chuẩn.
 • Tìm hiểu cách sử dụng Visual Báo cáo.
 • Báo cáo xuất khẩu trong một loạt các định dạng.

 

Module 13: Nhiều dự án quản lý
Giải thích làm thế nào để xem nhiều dự án như các bộ phận của một dự án rất lớn để đạt được quan điểm mới về nguồn lực sẵn có và các mối quan hệ công việc giữa các dự án.

 • Tìm hiểu làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên chung trong nhiều dự án.
 • Tìm hiểu làm thế nào để liên kết các nhiệm vụ giữa các dự án.
 • Tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một cái nhìn hợp nhất của nhiều dự án.

 

Thực hành: Xác định nguyên Overallocated từ tài nguyên và tập tin hợp nhất

 • Tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một tập tin dự án tổng thể.
 • Mở Resource Pool.
 • Tìm hiểu làm thế nào để tìm kiếm trên phân bổ nguồn lực.

 

Sau khi hoàn thành module 13, học viên sẽ có thể:

 • Sử dụng nguồn tài nguyên chung trong nhiều dự án.
 • Liên kết giữa nhiệm vụ nhiều dự án.
 • Tạo ra một cái nhìn hợp nhất của nhiều dự án và tài nguyên chia sẻ.

 

Module 14: Chủ đề nâng cao
Giải thích làm thế nào để tận dụng một số tính năng tiên tiến của Microsoft Project.

 • Tìm hiểu làm thế nào để tùy chỉnh giao diện Ribbon và Quick Access Toolbar.
 • Tìm hiểu làm thế nào để tùy chỉnh số WBS.
 • Tìm hiểu các khái niệm về công thức và các chỉ số đồ họa.
 • Tìm hiểu mục đích của mẫu toàn cầu và tổ chức.
 • Tìm hiểu cách sử dụng Task Thời hạn.
 • Tìm hiểu cách sử dụng Task Thời hạn.

 

Thực hành: Ghi một Macro trong dự án 2013

 • Tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một macro mà sẽ tự động thực hiện quá trình.

 

Sau khi hoàn thành module 14, học viên sẽ có thể:

 • Tận dụng lợi thế của các tính năng tiên tiến của Microsoft Project 2013.
 • Có thể tạo ra một Macro.
 • Chia sẻ thiết lập phổ biến trong tất cả các dự án trong tương lai.

 

Module 15: Tổng kết các chủ đề đã học
Cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chủ đề được trình bày trong quá trình và làm thế nào để chuẩn bị cho kỳ thi của Microsoft 74-343 Microsoft Project 2013, quản lý dự án có dự án năm 2013.

 • Tìm hiểu làm thế nào để truy cập vào văn phòng App Store.
 • Tìm hiểu những gì 74-343 Microsoft Project 2013, Quản lý dự án với dự án 2013 thi sẽ bao gồm lĩnh vực mục tiêu là gì?
 • Một hướng dẫn nghiên cứu mẫu để giúp học viên chuẩn bị cho kỳ thi năm 2013 Microsoft Project.
Updating ....