Trang chủ » Training » Quản Trị Dự Án

Tiêu đề

Quản Trị Dự Án
Quản trị dự án là một ví trí mà không ít bạn trẻ hiện nay mơ ước. Một khi xác định nghiêm túc trên con đường sự nghiệp, đó là vị trí hấp dẫn khiến người ta phải phấn đấu. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đảm nhận vai trò này. Có những người giỏi về chuyên môn nhưng lại không có năng lực quản lý. Người khác biết cách lãnh đạo nhưng lại thiếu tầm nhìn vĩ mô về các dự án, không biết cách phân chia công việc phù hợp với từng nhân viên. Vì thế, không dễ dàng gì để được giao trọng trách quản lý dự án ở các công ty. Bạn đang phấn đấu để trở thành người Quản trị dự án chuyên nghiệp không có lý do gì để bạn không tham gia chương trình đào tạo “Quản trị dự án” của học viện iPMAC. Khóa học trang bị cho bạn kiến thức: Tổng quan về dự án và Quản trị dự án, Các đặc điểm của quản trị dự án, Lập kế hoạch, kiểm soát thời gian, dự kiến chi phí, đánh giá dự án…hết sức chuyên nghiệp và hiệu quả.

 


Updating ....
Updating ....
Updating ....

Tổng quan về dự án và Quản trị dự án

 • Phân biệt công việc và dự án
 • Dự án là gì và các điều cần lưu ý
 • Quy trình Quản trị dự án
 • Phân tích các hoạt động và kết quả cơ bản của từng bước trong quản trị dự án

 
Các đặc điểm của quản trị dự án

 • Xác định các mục tiêu và lợi ích của dự án (Objectives and Benefits) đối với các chủ thể liên quan (Stakeholders)
 • Các chỉ số đo lường và phương pháp kiểm soát (M&E- Measures & Evaluation)
 • Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới sự thành công của dự án
 • Tiên liệu các rủi ro làm dự án thất bại, các giải pháp kiểm soát và hạn chế rủi ro
 • Cấu trúc tổ chức nhân sự của dự án
 • Vai trò và yêu cầu về năng lực của thành viên tham gia dự án

 
Trưởng ban dự án và đội thực hiện dự án (Project Manager & Project team)

 • Quan hệ giữa Project Manager (PM) và các bộ phận phòng ban liên quan
 • Năng lực cần có của PM
 • Trách nhiệm của PM
 • Các thách thức của PM
 • Tuyển nhân sự cho dự án (Staffing of team members)
 • Đánh giá năng lực thành viên tham gia dự án (Competency inventory)
 • Hệ thống báo cáo trong quản lý dự án
 • Xây dựng tinh thần làm việc teamwork trong quản trị dự án

 
Quản trị phạm vi dự án (Project Scope Management)

 • Xác định phạm vi của các thành tố trong dự án
 • Xác định các kết quả đầu ra của dự án (Deliverables of project)
 • Thiết lập Project charter (Tuyên bố dự án)
 • Xác định các ràng buộc của dự án (Constraints)

 
Lập kế hoạch cho dự án

 • Phân tích các hoạt động cho dự án
 • Sử dụng công cụ WBS (Work Breakdown Structure) thực hiện lập kế hoạch
 • Xây dựng timelines và các kết quả thực hiện từng giai đoạn của dự án
 • Quản lý kế hoạch và sự thay đổi ảnh hưởng tới kết quả của dự án
 • Kiểm soát thông tin và tiến độ của dự án

 
Quản lý thời gian trong quản trị dự án

 • Xác định các công việc của dự án và tính liên hệ giữa các hoạt động của dự án
 • Phân loại các hoạt động của dự án để quản lý thời gian hiệu quả
 • Xác định các quan hệ phụ thuộc giữa các hoạt động
 • Sử dụng các công cụ diagrams để phân tích tính phụ thuộc và thời gian biểu của các hoạt động của dự án
 • Phân tích thời gian thực hiện các hoạt động của dự án (Activity duration analysis)
 • Các kỹ thuật dùng tính toán thời gian của dự án và các hoạt động (Estimating techniques)

 
Kiểm soát tiến độ của dự án (Schedule control)

 • Mục đích của việc kiểm soát tiến độ
 • Điều phối nguồn lực
 • Tính toán thời gian dịch chuyển tiến độ của dự án
 • Quản lý sự thay đổi trong kiểm soát tiến độ

 
Dự toán chi phí cho dự án

 • Xác định nguồn lực và khả năng sử dụng
 • Tính toán chi phí cho các hoạt động của dự án
 • Phân tích chi phí lịch sử (History or Cost Norm)
 • Sử dụng công cụ tính toán chi phí của dự án
 • Các vấn đề phát sinh về chi phí trong quản trị dự án

 
Thực hiện báo cáo và hoạt động kết thúc dự án

 • Tổ chức họp báo cáo kết quả dự án
 • Trao đổi thông tin giữa các đơn vị và các thành viên một cách hiệu quả
 • Xây dựng hệ thống báo cáo cập nhật thông tin tự động
 • Yêu cầu về sự thay đổi (Project Change requests) 
 • Thực hiện đánh giá và rút kinh nghiệm các bài học về quản trị khi kết thúc dự án
Updating ....