Trang chủ » Training » Quản trị hệ thống MCITP- SA 2008

Tiêu đề

Quản trị hệ thống MCITP- SA 2008
Window Server 2008 là hệ điều hành Windows Server mới nhất cho tới thời điểm này, được thiết kế nhằm tăng sức mạnh cho các mạng, ứng dụng và dịch vụ Web thế hệ mới. Với Windows Server 2008, bạn có thể phát triển, cung cấp và quản lý các trải nghiệm người dùng và ứng dụng phong phú, đem tới một hạ tầng mạng có tính bảo mật cao, và tăng cường hiệu quả về mặt công nghệ và giá trị trong phạm vi tổ chức của mình.

 

 

Windows Server 2008 kế thừa những thành công và thế mạnh của các hệ điều hành Windows Server thế hệ trước, đồng thời đem tới tính năng mới có giá trị và những cải tiến mạnh mẽ cho hệ điều hành cơ sở này. Công cụ Web mới, công nghệ ảo hóa, tính bảo mật tăng cường và các tiện ích quản lý giúp tiết kiệm thời gian, giảm bớt các chi phí, và đem tới một nền tảng vững chắc cho hạ tầng Công nghệ Thông tin (CNTT) của bạn. Với sự ra đời của Windows Server 2008 và hệ điều hành Windows 7, Microsoft đã khẳng định vị trí số 1 của mình trong lĩnh vực hệ thống máy tính.

 

Xem thêm: Top 10 chứng chỉ Công nghệ thông tin được trả lương cao nhất năm 2014


Để giúp cho các nhà quản trị có thể làm chủ hệ thống máy tính chạy hệ điều hành Windows Server 2008, Microsoft đã phát triển chương trình đào tạo MCITP – SA 2008 (Microsoft Certified IT Professional - Server Administrator). Đây là chương trình đào tạo kỹ sư quản trị hệ thống mới nhất của Microsoft sau chương trình MCSA 2003 rất nổi tiếng của mình. Chương trình MCITP – SA 2008 được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên – các nhà quản trị mạng những kỹ năng cần thiết để triển khai, quản lý cũng như khắc phục sự cố… trong hệ thống mạng 2008 như: Cài đặt và cấu hình dịch vụ hệ thống, quản trị và hỗ trợ người dùng… với những đặc tính công nghệ mới so với Windows Server 2003: Tính năng kiểm soát truy cập NAP, hỗ trợ làm việc từ xa với TS Gateway, bảo mật tối đa hệ thống với RODC và mã hóa dữ liệu Bitlocker, công nghệ ảo hóa Hyper – V, công nghệ tính toán hiệu năng cao HPC…

Khóa học phù hợp với nhiều đối tượng, từ các bạn học sinh / sinh viên có mong muốn và mục tiêu trở thành các chuyên gia quản trị hệ thống,...

Có kiến thức cơ bản về máy tính: thao tác thành thạo trên Windows và Internet

Khóa học MCITP - SA tại iPMAC NetworkAcademy bao gồm 3 môn:
Môn 6425 và 6426
Môn 6425: Configuring and Troubleshooting Windows Server® 2008 Active Directory Domain Service
Môn học cung cấp cho học viên những kỹ năng triển khai và cấu hình dịch vụ Active Directory trên nền hệ thống Windows server 2008. Với những tính năng vượt trội của Windows server 2008, tạo và quản lý người dùng, thiết lập chính sách áp dụng trên tài khoản, tài nguyên hệ thống sao lưu, phục hồi dữ liệu… và giám sát hoạt động an toàn cho hệ thống.
 

Môn 6426: Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server® 2008 Active Directory
Môn học cung cấp cho học viên những kỹ năng cấu hình các mô hình phân quyền, xác thực truy cập tài nguyên bảo mật  dựa trên nền hệ thống Windows server 2008 với các dịch vụ cơ bản như cấu hình các máy chủ:
Active Directory® Lightweight Directory Services (AD LDS) server
Active Directory Federation Service (AD FS)
Active Directory Rights Management Services (AD RMS) vv…
Mã thi: 70 - 640 được MCTS – Môn thi bắt buộc.

 

Môn 6421: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring - Cấu hình và khắc phục các sự cố xảy ra với các dịch vụ mạng Windows server 2008 (Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure)
Môn học bao gồm các dịch mạng trên Windows server 2008, dịch vụ DHCP, DNS, RRAS, IAS và đặc biệt cung cấp cho học viên những kiến thức quan trọng về  hạ tầng mạng Ipv6, NAP, Live Meeting, NLB… Giúp học viên có kinh nghiệm triển khai mô hình hệ thống lớn với Windows server 2008.
Mã thi: 70 - 642 được MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist)

 

Môn 6430 Pro: Windows Server 2008, Server Administrator - Kế hoạch triển khai và quản trị hệ thống Windows server 2008  (Planning and Administering Windows Server 2008 Servers)
Môn học giúp học viên có nhiều kinh nghiệm triển khai windows server 2008.Triển khai gói phần mềm WDS, khả năng tự phục hồi lỗi, quản lý và an toàn cho dữ liệu SAN, cân bằng tải NBL, xây dựng hệ thống an toàn theo nhiều lớp Defence và các dịch vụ Web server và mail server…
Mã thi: 70 - 646 được MCITP - SA (Microsoft Certified IT Professional - Server Administrator)

Updating ....