Trang chủ » Training » Quản trị hệ thống MCSE

Tiêu đề

Quản trị hệ thống MCSE
Khóa học quản trị hệ thống mạng MCSE (Microsoft Certified System Engineer) nằm trong chương trình đào tạo kỹ sư hệ thống mạng chuyên nghiệp của Microsoft, tiếp sau khóa học MCSA. 

 

Khóa học MCSE 2003 được chuẩn hóa và công nhận bởi Microsoft. Tại học viện mạng iPMAC, bạn sẽ được tham gia khóa học MCSE 2003 do các giảng viên của iPMAC biên soạn và giảng dạy dựa trên các tiêu chuẩn của Microsoft với các nội dung do chính Microsoft đưa ra (http://www.microsoft.com/learning/mcp/mcse/default.mspx)

 

Xem thêm:


Đây là một bước nâng cao trình độ cho các chuyên viên quản trị hệ thống mạng trở thành kỹ sư hệ thống mạng chính thức được Microsoft công nhận trình độ và năng lực.

 

Khóa học MCSE 2003 được chuẩn hóa và công nhận bởi Microsoft. Tại học viện mạng iPMAC, bạn sẽ được tham gia khóa học MCSE 2003 do các giảng viên của iPMAC biên soạn và giảng dạy dựa trên các tiêu chuẩn của Microsoft với các nội dung do chính Microsoft đưa ra (http://www.microsoft.com/learning/mcp/mcse/default.mspx)

Dành cho những cá nhân hay doanh nghiệp vốn đã sẵn có nền tảng phần cứng mạng của Microsoft và muốn đầu tư hơn trong việc khám phá thêm nhiều tính năng ưu việt của công nghệ Microsoft nhằm đạt được hiệu quả trong công việc kinh doanh.

Hoàn thành khóa học MCSA

Một khóa học MCSE có 7 môn học, bao gồm 4 môn học của khóa MCSA có bổ sung thêm 3 môn mới tương ứng với các nội dung:

 

70-293: Windows Server 2003 Maintaining a Network Infrastructure

Trong khóa học này, học viên sẽ được tiếp cận tìm hiểu những phương pháp tối ưu hóa và xử lý sự cố của mạng Microsoft Windows Server 2003 cùng những thiết bị cấu thành bao gồm TCP/IP vật lý và mạng logic, định tuyến và chuyển mạch, DHCP, thuật ngữ DNS, điều hành DNS, WINS, IPSec và truy cập mạng.

 

70-294: Windows Server 2003 Implementing Active Directory Infrastructure
Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để để thiết lập, thực thi và xử lý sự cố cho Active Directory trong môi trường Microsoft Windows Server 2003.

 

70-298: Windows Server 2003 Designing Network Security

Môn học này bao gồm những giải pháp thiết lập bảo mật cho mạng máy tính với những kỹ thuật design team, modeling threats, và phân tích những nguy cơ bảo mật tiềm ẩn.

 

Sau khi hoàn thành nội dung của MCSA và trải qua các kỳ thi với các chứng chỉ tương ứng với 3 môn trên, học viên sẽ được cấp chứng chỉ Kỹ sư Quản trị hệ thống Windows 2003 (MCSE 2003 – Microsoft Certified Systems Engineer), được công nhận bởi Microsoft trên toàn cầu.

Updating ....