Trang chủ » Training » Quản trị mạng chuyên sâu- Advance Routing & MPLS Services

Tiêu đề

Quản trị mạng chuyên sâu- Advance Routing & MPLS Services
Khóa học quản trị mạng chuyên sâu "Giao thức định tuyến và chuyển mạch nhãn trong mạng của nhà cung cấp dịch vụ"  được thiết kế để giới thiệu môi trường hoạt động của hệ thống mạng nhà cung cấp dịch vụ, các công cụ và các phương pháp quản lý.

 

Khóa học trang bị thêm cho học viên các kiến thức thực tế khi triển khai các dịch vụ hệ thống mạng của nhà cung cấp dịch vụ.

 


Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ thu được các kỹ năng sau :

 • Hiểu sâu hơn về các giao thức định tuyến nội vùng, ngoại vùng, biết cách vận dụng, phối hợp linh hoạt giữa các giao thức.
 • Thành thục các thao tác cấu hình, triển khai các mô hình mạng đòi hỏi kỹ năng định tuyến cao cấp, có độ phức tạp cao
 • Hiểu biết về giao thức chuyển mạch nhãn MPLS trong mạng nhà cung cấp dịch vụ. Nắm bắt được các mô hình mạng triển khai trong thực tế
 • Triển khai, cấu hình dịch vụ MPLS VPN cung cấp kết nối cho khách hàng
 • Cung cấp kiến thức và  khả năng học thi các chứng chỉ CCNP, CCIP.
 • Các học viên đã hoàn thành khóa học CCNA, có mong muốn được tìm hiểu và làm việc trong môi trường mạng nhà cung cấp dịch vụ
 • Các học viên muốn thi các chứng chỉ liên quan tới hệ thống mạng nhà cung cấp dịch vụ

Người học cần có những kỹ năng và kiến thức sau:

 • Đã hoàn thành khóa học CCNA
 • Có kiến thức về định tuyến nâng cao (BSCI hoặc ROUTE (khóa học CCNPv6))
 • Kiến thức hoặc kinh nghiệm về các phương pháp xử lí sự cố trong môi trường mạng IP
 • Nâng cao về các giao thức định tuyến nội vùng như RIP, EIGRP, OSPF
 • Giao thức định tuyến ngoại vùng như BGP. Triển khai định tuyến trong hệ thống mạng đa giao thức. Tối ưu hóa định tuyến
 • Giới thiệu giao thức chuyển mạch nhãn MPLS. Các mô hình mạng triển khai MPLS
 • Giới thiệu các dịch vụ chạy trên mạng MPLS. Giải pháp triển khai và cấu hình dịch vụ MPLS VPN

 

Updating ....