Trang chủ » Training » %name:raw

Cisco

iPMAC là đơn vị có kinh nghiệm đào tạo các khóa học theo chuẩn của Cisco lâu năm nhất tại Việt Nam, khởi nguồn là các lớp CCNA do CCIE#12613 Hoàng Đức Phương trực tiếp giảng dạy từ đầu những năm 2000. Hiện nay, iPMAC là đơn vị có khả năng cung cấp đầy đủ nhất tất cả các khóa học của Cisco, từ cơ bản đến nâng cao, chuyên sâu. Đội ngũ Giảng viên Cisco tại iPMAC là những chuyên gia đầu ngành với kinh nghiệm làm việc sâu rộng trong từng lĩnh vực giảng dạy có liên quan. Đặc biệt, iPMAC là trung tâm đào tạo duy nhất tại Việt Nam có 3 CCIEs và 2 CCSIs.

Networking

Hình thức