Trang chủ » Training » %name:raw

Microsoft

iPMAC là đơn vị luôn đi đầu trong việc đổi mới chương trình giảng dạy theo kịp những cập nhất mới nhất về các nền tảng công nghệ của Microsoft. iPMAC cung cấp đầy đủ hệ thống các khóa học Microsoft trong các lĩnh vực từ Windows Server, SQL Server, Exchange Server, System Server, SharePoint, .NET... Giảng viên các khóa quản trị hệ thống Microsoft tại iPMAC đều sở hữu chứng chỉ MCSE và MCT. Họ đều là những chuyên gia từ 8 - 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, triển khai & quản trị hệ thống Microsoft tại các doanh nghiệp tích hợp hệ thống, viễn thông & các Bộ ban ngành lớn của Nhà nước. Tỷ lệ thi đỗ các chứng chỉ quốc tế của Học viên sau khi tham dự các khóa học về Microsoft tại iPMAC là hơn 95%.