Trang chủ » Training » Voice Over IP (VoIP)

Tiêu đề

Voice Over IP (VoIP)
Voice Over IP (VoIP) hay còn biết đến dưới cái tên IP Telephony là công nghệ cho phép truyền tiếng nói của con người (thoại) trên nền mạng IP. Nhờ có công nghệ này mà các doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều chi phí bằng cách sử dụng mạng IP hiện có để vừa truyền dữ liệu - data vừa truyền giọng nói – Voice.

 

Xem thêm:


Khóa học này sẽ cung cấp kiến thức cơ bản về mạng VoIP. Sau khi học xong khóa học này, học viên có thể:

 • Nắm rõ thành phần trong mạng VoIP như gateway, codecs, DSP, IP Phone.., và các thông số ảnh hưởng đến cuộc thoại trong mạng VoIP
 • Nắm rõ các giao thức báo hiệu được sử dụng trong mạng VoIP, cấu hình gateway hỗ trợ thực hiện cuộc gọi khi sử dụng nhiều giao thức báo hiệu khác nhau.
 • Nẵm rõ khái niệm qui hoạch đầu số (Dial-Plan), cấu hình đầu số trên Voice-Gateway
 • Triển khai tổng đài VoIP với đầy đủ tính năng như tổng đài PBX.
 • Tích hợp mạng VoIP với mạng PSTN truyển thống thông qua các Voice-Gateway.
Updating ....
Updating ....

Buổi 1: Introduction  to VoIp

 • Introduction Voip
 • Introduction VoiceGateways
 • Speccifying Requirements for VoIP Calls
 • Understanding Codecs, Codec Complexity, and DSP functionality.

 

Buổi 2: Configure VoicePort

 • Understand Call Types
 • Configuring Analog Voice Ports
 • Understanding Dial Peer

 

Buổi 3: Configure VoicePort (cont)

 • Configuring Digital Voice Ports
 • Understanding QSIG

 

Buổi 4: Lab 1

 • Configure an Analog VoicePort.
 • Verify Analog Port Setting
 • Configure POTs Dial-peer
 • Configure VoIP Dial-peer
 • Configure Digital Voice Interface.

 

Buổi 5: Implement VoiceGateway

 • Implement H323 Gateways
 • Implement MGCP Gateways
 • Implement Sip Gateways

 

Buổi 6: Lab 2

 • Implement H323 Gateway
 • Implement SIP Gateway
 • Implement Numbering Plans.

 

Buổi 7: Implement Dial Plans on VoiceGateway

 • Configure Digit Manipulation
 • Configure Path Selection

 

Buổi 8: Implement Dial Plans on VoiceGateway

 • Understand Dial Plans
 • Implement Numbering Plans

 

Buổi 9: Implement Dial Plans on VoiceGateway

 • Implementing Calling  Privileges on Cisco IOS gateway

 

Buổi 10: Lab 3

 • Implementing PSTN Dial Plans
 • Configure Path Selection

 

Buổi 11: CME

 • Implementing CME.
 • Configure IP Phone

 

Buổi 12: Implementing Calling Privileges.
 

Buổi 13: Lab 4

 • Implementing CME
 • Configure Call Privileges

 

Buổi 14: UBE

 • Overview UBE.
 • Configure H323-to-H323 Interworking
 • Configure Sip-to-Sip interworking.

 

Buổi 15: Lab 5

 • Implementing UBE.
Updating ....