SANS hợp tác iPMAC tổ chức hội thảo

Ngày nay, có thể nói hệ thống thông tin là xương sống của một tổ chức nhưng đồng thời đây cũng là nơi luôn ẩn chứa những nguy cơ về bảo mật từ đơn giản đến nghiêm trọng. Những ai làm về lĩnh vực an toàn thông tin chắc đều biết đến học viện SANS […]