Thông tin về bài thi GMAT

Hiện nay, các kỳ thi chuẩn hóa như IELTS, TOEFL, SAT,… đang được nhiều người quan tâm do ngày càng nhiều chương trình đào tạo yêu cầu ứng viên phải đạt một mức nhất định của loại chứng chỉ này. Trong các chứng chỉ trên, GMAT là chứng chỉ quan trọng và là điều kiện […]