Bài thi CompTIA Security+ cập nhật lên SY0-701 năm 2024 

THAY ĐỔI KỲ THI CHỨNG CHỈ COMPTIA SECURITY+

Bắt đầu từ ngày 31/07/2024, Chứng chỉ CompTIA Security+ sẽ được cập nhật phiên bản mới là SY0-701. Cùng tìm hiểu về lần cập nhật của chứng chỉ này nhé!  1. Tại sao CompTIA Security+ cập nhật phiên bản mới  Ba năm một lần, chứng chỉ CompTIA Security+ được cập nhật để đáp ứng nhu […]