Trang chủ » Training » CompTIA Security+

Tiêu đề

CompTIA Security+
CompTIA Security+ là chứng nhận được công nhận toàn cầu bao gồm các nguyên tắc bảo mật mạng cần thiết và quản lý rủi ro cũng như nguy cơ mất an ninh hệ thống mạng. Chứng chỉ giúp chứng thực và là bước đệm quan trọng trên con đường phát triển sự nghiệp của kỹ sư bảo mật thông tin.

 

Thời lượng: 40h

 

 


Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:

 • Xác định các chiến lược tấn công mạng và máy chủ bởi các đối thủ mạng và đề xuất các biện pháp phòng chống.
 • Nắm rõ các quy tắc về an ninh tổ chức và các yếu tố của chính sách bảo mật hiệu quả.
 • Hiểu về những công nghệ và cách sử dụng của các tiêu chuẩn và sản phẩm mã hóa.
 • Cài đặt và cấu hình các công nghiệp bảo mật dựa trên mạng và máy chủ.
 • Mô tả cách thức bảo mật từ xa và bảo mật không dây.
 • Mô tả các tiêu chuẩn và sản phẩm được sử dụng để thực thi bảo mật dựa trên các công nghệ web và truyền thông
 • Xác định các chiến lược nhằm đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh và phục hồi sau thảm họa.
 • Giới thiệu các lỗ hổng bảo mạt và ứng dụng đồng thời đề xuất các biện pháp triển khai nhằm hạn chế nguy cơ mất an ninh mạng.
 • Quản trị hệ thống
 • Quản trị bảo mật
 • Chuyên gia bảo mật
 • Kỹ sư bảo mật
 • Quản trị mạng
 • Kiểm toán viên CNTT cấp thấp/Nhà thử nghiệm thâm nhập
 • Tư vấn bảo mật
Updating ....

Module 1: Threats, Attacks, and Vulnerabilities

 • Given a scenario, analyze indicators of compromise and determine the type of malware.
 • Compare and contrast types of attacks.
 • Explain threat actor types and attributes.
 • Explain penetration testing concepts.
 • Explain vulnerability scanning concepts.
 • Explain the impact associated with types of vulnerabilities.

Module 2: Technologies and Tools

 • Install and configure network components, both hardware-and software-based, to support organizational security
 •  Given a scenario, use appropriate software tools to assess the security posture of an organization.
 • Given a scenario, troubleshoot common security issues
 • Given a scenario, analyze and interpret output from security technologies
 • Given a scenario, deploy mobile devices securely.
 • Given a scenario, implement secure protocols.

Module 3: Architecture and Design

 • Explain use cases and purpose for frameworks, best practices and secure configuration guides.
 • Given a scenario, implement secure network architecture concepts.
 • Given a scenario, implement secure systems design
 • Explain the importance of secure staging deployment concepts
 • Explain the security implications of embedded systems.
 • Summarize secure application development and deployment concepts.
 • Summarize cloud and virtualization concepts.
 • Explain how resiliency and automation strategies reduce risk.
 • Explain the importance of physical security controls

Module 4: Identity and Access Management

 • Compare and contrast identity and access management concepts
 • Given a scenario, install and configure identity and access services
 • Given a scenario, implement identity and access management controls
 • Given a scenario, differentiate common account management practices.

Module 5: Risk Management

 • Explain the importance of policies, plans and procedures related to organizational security.
 • Summarize business impact analysis concepts
 • Explain risk management processes and concepts
 • Given a scenario, follow incident response procedures.
 • Summarize basic concepts of forensics
 • Explain disaster recovery and continuity of operation concepts
 • Compare and contrast various types of controls.
 • Given a scenario, carry out data security and privacy practices

Học phí: 6.000.000 đ

IPMAC có chương trình ưu đãi giảm học phí dành cho dạng học cá nhân cho người đi làm và sinh viên, vui lòng liên hệ Tư vấn viên tại chat box để biết thêm chi tiết.