Thông báo tuyển dụng C06 – Bộ Công an

TUYỂN DỤNG C06

Hiện tại, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06)- Bộ Công an đang tuyển dụng nhân sự phục vụ nhu cầu công tác của Cục, cụ thể như sau: 1. Đối tượng tuyển chọn Công dân, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Bộ, Ngành […]

Nghề Kỹ Sư Cầu Nối

Bridge system engineer (BrSE) là người kết nối giữa đội nhóm làm việc với khách hàng (offshore) và đội phát triển (onshore development team) trong các công ty cung cấp dịch vụ gia công (outsourcing). Chức năng chính của kỹ sư cầu nối là hiểu được yêu cầu của khách hàng, truyền tải những yêu […]