Thông báo tuyển dụng C06 – Bộ Công an

Hiện tại, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06)- Bộ Công an đang tuyển dụng nhân sự phục vụ nhu cầu công tác của Cục, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển chọn

Công dân, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Bộ, Ngành ở Trung ương và Địa phương và sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học hệ chính quy trong cả nước.

2. Số lượng chỉ tiêu và tiêu chuẩn tuyển chọn

Chuyên ngành về Công nghệ thông tin; Điện; Kỹ thuật điều hoà chính xác; Kỹ thuật ắc quy, bể dầu chi tiết như sau:

2.1. Chỉ tiêu tuyển chọn cán bộ công nghệ thông tin (215 chỉ tiêu)

Vị trí quản trị mạng

– Số lượng: 3

– Trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

– Năng lực, kinh nghiệm:

 • Am hiểu về cơ sở hạ tầng mạng máy tính, có hiểu biết về mạng LAN, WAN và internet.
 • Có khả năng triển khai, quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến thiết bị trong cơ sở hạ tầng mạng; tạo sơ đồ mạng phục vụ mục đích thiết kế, triển khai và bảo dưỡng; nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ và sản phẩm công nghệ mới.
 • Ưu tiên công dân tốt nghiệp loại Giỏi trở lên, có các giải thưởng, chứng chỉ quốc tế về công nghệ thông tin, có kinh nghiệm tương ứng với trình độ đào tạo tại các đơn vị, doanh nghiệp từ 03 năm trở lên.

 

Vị trí mạng và bảo mật

– Số lượng: 40

– Trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, An toàn thông tin

– Năng lực, kinh nghiệm:

 • Am hiểu về cơ sở hạ tầng mạng máy tính, có hiểu biết về mạng LAN, WAN và internet.
 • Có khả năng triển khai, quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến thiết bị trong cơ sở hạ tầng mạng; tạo sơ đồ mạng phục vụ mục đích thiết kế, triển khai và bảo dưỡng; nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ và sản phẩm công nghệ mới.
 • Ưu tiên công dân tốt nghiệp loại Giỏi trở lên, có các giải thưởng, chứng chỉ quốc tế về công nghệ thông tin, có kinh nghiệm tương ứng với trình độ đào tạo tại các đơn vị, doanh nghiệp từ 03 năm trở lên.

 

Vị trí quản trị hệ thống

– Số lượng: 12

– Trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Công nghệ kỹ thuật máy tính

– Năng lực, kinh nghiệm:

 • Am hiểu các công việc có liên quan đến cơ sở dữ liệu, có kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức trong việc sử dụng các phần mềm, ứng dụng cho công việc quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu như Oracle, MS SQL, …; có kỹ năng và kiến thức trong việc sử dụng ngôn ngữ truy vấn; có kiến thức quản trị, sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu trên các hệ quản trị Oracle, MS SQL.
 • Ưu tiên công dân tốt nghiệp loại Giỏi trở lên, có các giải thưởng, chứng chỉ quốc tế về công nghệ thông tin, có kinh nghiệm tương ứng với trình độ đào tạo tại các đơn vị, doanh nghiệp từ 03 năm trở lên.

 

Vị trí phân tích dữ liệu

– Số lượng: 10

– Trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin

– Năng lực, kinh nghiệm:

 • Am hiểu các công việc có liên quan đến phân tích dữ liệu; có khả năng tạo báo cáo, trang tổng quan và bản trình bày để hỗ trợ việc ra quyết định; có kỹ năng và kiến thức trong công việc sử dụng các công cụ trực quan hóa dữ liệu, chuyển đổi khối lượng lớn dữ liệu phức tạp thành giải pháp (Data Warehouse, Data Mart, …).
 • Ưu tiên công dân tốt nghiệp loại Giỏi trở lên, có các giải thưởng, chứng chỉ quốc tế về công nghệ thông tin, có kinh nghiệm tương ứng với trình độ đào tạo tại các đơn vị, doanh nghiệp từ 03 năm trở lên.

 

Vị trí quản trị, phân tích dữ liệu

– Số lượng: 30

– Trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin

– Năng lực, kinh nghiệm:

 • Am hiểu các công việc có liên quan đến phân tích dữ liệu; có khả năng tạo báo cáo, trang tổng quan và bản trình bày để hỗ trợ việc ra quyết định; có kỹ năng và kiến thức trong công việc sử dụng các công cụ trực quan hóa dữ liệu, chuyển đổi khối lượng lớn dữ liệu phức tạp thành giải pháp (Data Warehouse, Data Mart, …).
 • Ưu tiên công dân tốt nghiệp loại Giỏi trở lên, có các giải thưởng, chứng chỉ quốc tế về công nghệ thông tin, có kinh nghiệm tương ứng với trình độ đào tạo tại các đơn vị, doanh nghiệp từ 03 năm trở lên.

 

Vị trí phần mềm ứng dụng

– Số lượng: 55

– Trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo

– Năng lực, kinh nghiệm:

 • Am hiểu các công việc có liên quan đến phân tích dữ liệu; có khả năng tạo báo cáo, trang tổng quan và bản trình bày để hỗ trợ việc ra quyết định; có kỹ năng và kiến thức trong công việc sử dụng các công cụ trực quan hóa dữ liệu, chuyển đổi khối lượng lớn dữ liệu phức tạp thành giải pháp (Data Warehouse, Data Mart, …).
 • Ưu tiên công dân tốt nghiệp loại Giỏi trở lên, có các giải thưởng, chứng chỉ quốc tế về công nghệ thông tin, có kinh nghiệm tương ứng với trình độ đào tạo tại các đơn vị, doanh nghiệp từ 03 năm trở lên.

 

Vị trí An ninh, an toàn

– Số lượng: 50

– Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành An toàn thông tin

– Năng lực, kinh nghiệm:

 • Am hiểu các công việc có liên quan đến an ninh, an toàn, bảo mật về công nghệ thông tin.
 • Ưu tiên công dân tốt nghiệp loại Giỏi trở lên, có các giải thưởng, chứng chỉ quốc tế về công nghệ thông tin, có kinh nghiệm tương ứng với trình độ đào tạo tại các đơn vị, doanh nghiệp từ 03 năm trở lên.

 

Vị trí máy chủ

– Số lượng: 20

– Trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

– Năng lực, kinh nghiệm:

 • Am hiểu về cơ sở hạ tầng máy tính, có khả năng triển khai, quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến thiết bị trong cơ sở hạ tầng mạng.
 • Có khả năng nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ và sản phẩm công nghệ mới.
 • Ưu tiên công dân tốt nghiệp loại Giỏi trở lên, có các giải thưởng, chứng chỉ quốc tế về công nghệ thông tin, có kinh nghiệm tương ứng với trình độ đào tạo tại các đơn vị, doanh nghiệp từ 03 năm trở lên.

2.2. Chỉ tiêu tuyển chọn cán bộ kỹ thuật (05 chỉ tiêu)

Vị trí kỹ thuật điện

– Số lượng: 02

– Trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, Kỹ thuật điện

– Năng lực, kinh nghiệm:

 • Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện, hệ thống điện; có kinh nghiệm vận hành, bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện công suất lớn.
 • Ưu tiên công dân tốt nghiệp loại Giỏi trở lên, có kinh nghiệm tương ứng với trình độ đào tạo tại các đơn vị, doanh nghiệp từ 03 năm trở lên

 

Vị trí kỹ thuật điều hòa chính xác

– Số lượng: 02

– Trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ kỹ thuật nhiệt

– Năng lực, kinh nghiệm:

 • Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật điều hòa, hệ thống làm mát; có kinh nghiệm vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống làm mát công suất lớn.
 • Ưu tiên công dân tốt nghiệp loại Giỏi trở lên, có kinh nghiệm tương ứng với trình độ đào tạo tại các đơn vị, doanh nghiệp từ 03 năm trở lên.

 

Vị trí kỹ thuật ắc quy, bể dầu

– Số lượng: 01

– Trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật điện tử, viễn thông, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật dầu khí

– Năng lực, kinh nghiệm:

 • Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật ắc quy, bể dầu và phòng cháy chữa cháy hệ thống công nghệ thông tin; có kinh nghiệm vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, hệ thống làm mát; có khả năng xây dựng, thiết kế phương án kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy.
 • Ưu tiên công dân tốt nghiệp loại Giỏi trở lên, có kinh nghiệm tương ứng với trình độ đào tạo tại các đơn vị, doanh nghiệp từ 03 năm trở lên.

3. Chế độ đãi ngộ.

Điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tuyển chọn và chế độ tiền lương, phụ cấp, cấp bậc hàm được thực hiện theo các quy định của Bộ Công an.

4. Địa điểm làm việc.

Làm việc tại trụ sở Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh (bố trí theo yêu cầu công tác).

5. Trình tự tuyển dụng

Vòng 1:

Các ứng viên quan tâm cần chuẩn bị các tài liệu sau:

 • Bản khai sơ yếu lý lịch
 • Bản chụp văn bằng chứng chỉ được đào tạo phù hợp với chỉ tiêu thông báo hoặc bảng điểm kết quả học tập toàn khóa

Các tài liệu trên được gửi về địa chỉ liên hệ:

Chị Thu, Email: thunguyen3t@gmail.com, Số điện thoại: 0904862261

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ 15/05/2024 – 30/05/2024

Vòng 2:

Các ứng viên được tuyển chọn sau đợt 1 cần chuẩn bị các tài liệu sau:

 • Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân;
 • Bản Lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an);
 • Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh;
 • Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ được đào tạo phù hợp với chỉ tiêu thông báo và bảng điểm (có chứng thực) kết quả học tập toàn khoá; Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt (có chứng thực) và được cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật;
 • Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;
 • Ảnh 4cm x 6cm: 4 ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển đợt 2 từ ngày 30/05/2024 đến hết ngày 15/06/2024. Ứng viên quan tâm xin vui lòng liên hệ: Chị Thu – 0904862261; Hoặc Anh Toàn – 0345555920

Địa chỉ nộp hồ sơ: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, TP Hà Nội

 

 

 

 

 

Top khoá học

Các bài viết liên quan

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC