Khóa CompTIA PenTest+ Certification

Khóa học dành cho các chuyên gia an ninh mạng chịu trách nhiệm kiểm thử xâm nhập quản lỗ hổng. Học viên sẽ nắm được các kỹ năng quản đánh giá lỗ hổng cần thiết để xác định khả năng phục hồi của mạng trước các cuộc tấn công. 

Hoàn thành khóa học, học viên sẽ nắm vững được các kiến thức và kỹ năng sau:  

 • Hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch và các khía cạnh chính của đánh giá dựa trên sự tuân thủ. 
 • Thực hiện các bài tập thu thập thông tin bằng nhiều công cụ khác nhau và phân tích đầu ra cũng như các tập lệnh cơ bản (giới hạn ở: Bash, Python, Ruby, PowerShell). 
 • Thu thập thông tin để chuẩn bị khai thác sau đó thực hiện quét lỗ hổng và phân tích kết quả. 
 • Sử dụng báo cáo và xử lý các phương pháp hay nhất để giải thích các chiến lược giảm thiểu được đề xuất cho các lỗ hổng được phát hiện. 
 • Khai thác các lỗ hổng mạng, không dây, ứng dụng và dựa trên RF, tóm tắt các cuộc tấn công bảo mật vật lý và thực hiện các kỹ thuật hậu khai thác. 

Khóa học phù hợp cho những ai có định hướng theo tester, đã có kiến thức cơ bản về tester và muốn theo hướng quản lý, đánh giá lỗ hổng để xác định khả năng phục hồi của mạng trước các cuộc tấn công

Để tham dự tốt khóa học này, học viên cần có: 

 • Kiến thức trung cấp về các khái niệm bảo mật thông tin, bao gồm quản lý truy cập và nhận dạng (IAM), các khái niệm và cách triển khai mật mã, các khái niệm và cách triển khai mạng máy tính cũng như các công nghệ bảo mật chung,… 
 • Kinh nghiệm thực tế trong việc bảo mật các môi trường máy tính khác nhau, bao gồm các doanh nghiệp 
 • CompTIA Network + hoặc CompTIA Security + hoặc kiến thức tương đương 
 • Kinh nghiệm thực tế về bảo mật thông tin

Nội dung khóa học bao gồm:

 • Xác định các yêu cầu kiểm thử của tổ chức 
 • Định nghĩa các nguyên tắc thực hiện kiểm thử 
 • Kỹ thuật Footprinting và thu thập thông tin cảnh báo sớm 
 • Đánh giá các lỗ hổng vật lý và lỗ hổng do con người 
 • Chuẩn bị cho việc rà soát lỗ hổng bảo mật 
 • Quá trình rà soát lỗ hổng 
 • Phân tích các kết quả rà soát 
 • Kỹ thuật chống phát hiện  
 • Khai thác các lỗ hổng của mạng LAN và Cloud 
 • Kỹ thuật tấn công kiểm thử mạng không dây 
 • Kỹ thuật tấn công kiểm thử các thiết bị di động 
 • Kỹ thuật tấn công kiểm thử các hệ thống chuyên biệt 
 • Kỹ thuật tấn công kiểm thử các ứng dụng Web 
 • Kỹ thuật tấn công kiểm thử vào hệ thống 
 • Phân tích code và kiểm thử phần mềm 
 • Kết quả của cuộc tấn công: xác định ngưỡng kháng cự và thậm nhập 
 • Truyền thông trong quá trình tấn công kiểm thử 
 • Lập báo cáo kiểm thử 
 • Khuyến nghị các giải pháp 
 • Các hành động sau tấn công kiểm thử 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục Chat trên website để được tư vấn chi tiết giá khóa học của chúng tôi!

Tìm hiểu thêm các khóa học tại iPMAC!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC