Các khoá học

Phát triển và cải tiến hoạt động Red Team cho các việc điều khiển an ninh trong khoá học thông qua mô …

Khoá học chuẩn bị cho học viên kiến thức để thực hiện kiểm tra xâm nhập thành công cho một doanh nghiệp …

Khóa học giúp học viên đánh giá tình trạng hiện tại của kiến trúc bảo mật và giám sát liên tục, và …

Khóa học CCNP Enterprise cung cấp cho bạn kiến thức bạn cần để cài đặt, định cấu hình, vận hành và khắc …

Đây là khoá học kiểm thử xâm nhập nâng cao (PEN-300). Những học viên hoàn thành khoá học này và vượt qua …

Đây là khóa học hàng đầu trong ngành giới thiệu các phương pháp, công cụ và kỹ thuật kiểm thử xâm nhập …

Chứng chỉ PMI Risk Management Professional (PMI-RMP). Đây là một kỹ năng cần thiết trong quản lý dự án, giúp tăng khả …

Chứng chỉ Juniper Networks Design Fundamentals (JNDF) là chứng chỉ chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nó cung cấp …

Hình thức:

C: Corporate       P: Public       O: Online

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC