Khóa Đào Tạo Đánh Giá Viên Trưởng Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thông Tin ISO 27001:2022

ISO 27001 là tiêu chuẩn quốc tế được công nhận về các phương pháp tốt nhất trong việc thực hiện Hệ thống Quản lý An toàn thông tin (ISMS) cho mọi tổ chức. Khóa học này sẽ chuẩn bị cho bạn lập kế hoạch và thực hiện đánh giá ISMS theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001. Khóa học tập trung vào việc truyền đạt kiến thức cho học viên và phát triển kỹ năng thực hiện đánh giá ISMS một cách hiệu quả và độc lập với tư cách là trưởng đoàn.
Các học viên nên có kiến thức trước về các yêu cầu của ISO/IEC 27001, các cam kết quản lý, sử dụng các kết quả đánh giá rủi ro, các thuật ngữ và định nghĩa được đưa ra trong ISO/IEC 27000. Ngoài ra, hiểu biết trước về chu trình PDCA sẽ hỗ trợ hoàn thành khóa học thành công.

Mục tiêu khóa học là:

 • Hiểu tổng quan về ISO 27001:2022 – Hệ thống quản lý An toàn thông tin (HTQL ATTT)
 • Giúp học viên hiểu các khái niệm chính trong quá trình kiểm tra Hệ thống quản lý An toàn thông tin
 • Truyền đạt/nâng cao các kỹ năng đánh giá thực tế để trở thành Đánh giá viên trưởng được chứng nhận
 • Giúp các học viên lập kế hoạch, thực hiện và quản lý các cuộc đánh giá An toàn thông tin một cách hiệu quả theo các nguyên tắc và hướng dẫn của ISO 19011, ISO 27006 và ISO/IEC 17021
 • Để nâng cao năng lực kỹ thuật và hành vi trong việc thực hiện đánh giá An toàn thông tin hiệu quả với tư cách là Đánh giá viên trưởng.

Khóa học ISMS dành cho những nhân viên tham gia dẫn dắt đánh giá Hệ thống quản lý bảo mật thông tin tuân thủ ISO/IEC 27001:2022 ở bất kỳ tổ chức nào. Các vai trò công việc được đề xuất và nhóm của họ bao gồm:

 • Người quản lý an ninh thông tin
 • Người quản lý an ninh doanh nghiệp và CNTT
 • Người quản lý quản trị doanh nghiệp
 • Người quản lý rủi ro và tuân thủ
 • Chuyên gia tư vấn bảo mật thông tin

Để tham gia thành công khóa học, các học viên nên:

 • Có kiến thức trước về các yêu cầu của ISO/IEC 27001, các cam kết quản lý, sử dụng các kết quả đánh giá rủi ro, các thuật ngữ và định nghĩa được đưa ra trong ISO/IEC 27000.
 • Hiểu biết trước về chu trình PDCA

Nội dung khóa học bao gồm:

 • Mục đích và lợi ích kinh doanh của HTQL ATTT, các tiêu chuẩn ATTT, đánh giá ATTT và Chứng nhận của bên thứ ba
 • Vai trò và kỹ năng mà đánh giá viên yêu cầu khi lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và theo dõi đánh giá ATTT theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022
 • Công nghệ thông tin
 • Kỹ thuật bảo mật
 • Quy tắc thực hành về kiểm soát an ninh thông tin
 • ISO 19011:2018
 • Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý và khi áp dụng
 • ISO 17021-1:2015
 • Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC