Khoá Accredited Tier Specialist

Khoá học Accredited Tier Specialist này cung cấp hướng dẫn cho nhóm quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm cho thời gian hoạt động của trung tâm dữ liệu. Khoá học đào tạo tập trung vào các tiêu chuẩn Hệ thống phân loại Tier của Uptime Institute cũng như sự quan trọng của việc bố trí nhân sự, đào tạo, lập kế hoạch và vận hành cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu.  

Khoá học sẽ cung cấp các kiến thức cho học viên như: 

 • Áp dụng Tiêu chuẩn Tier để đảm bảo các cơ sở quan trọng được thiết kế, xây dựng và vận hành để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.  
 • Tìm hiểu cách bác bỏ các lầm tưởng và khái niệm sai lầm phổ biến gây ra cho các tổ chức để định hướng sai đầu tư Trung tâm Dữ liệu và CNTT.  
 • Xác định cách liên lạc nhu cầu của Trung tâm Dữ liệu với ban quản lý cao nhất và ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu. 

Khóa học này được thiết kế cho các chuyên gia trong các vai trò công việc như:  

 • Quản lý Trung tâm Dữ liệu  
 • Kiến trúc sư Trung tâm Dữ liệu  
 • Tư vấn viên  
 • Nhà thầu chung  
 • Kỹ sư bán hàng
 • Khoá học không yêu cầu bằng cấp được cấp phép và mở cho tất cả các chuyên gia liên quan đến quản lý và giám sát Trung tâm Dữ liệu.  
 • Khoá học này tập trung vào quản lý Trung tâm Dữ liệu và không giải quyết các vấn đề liên quan đến Topology CNTT, kiến ​​trúc CNTT, lắp đặt/bảo trì thiết bị hoặc phần mềm.  

Session 1 – Tổng quan về hệ thống phân loại Tier 

 • Khái niệm và định nghĩa Tier 
 • Các hệ thống cơ sở hạ tầng Trung tâm Dữ liệu chính

Session 2 – Thiết kế cơ sở hạ tầng cơ khí 

 • Các hệ thống cơ khí phụ quan trọng 
 • Topology dự phòng 
 • Làm mát liên tục 

Session 3 – Thiết kế cơ sở hạ tầng điện 

 • Các hệ thống phụ điện quan trọng 
 • Yêu cầu đường phân phối nhiều lần 
 • Yêu cầu máy phát điện (Trạm điện) 
 • Tương tác Hệ thống Điện với Hệ thống Cơ khí 

Session 4 – Yêu cầu Tier Hệ thống Phụ 

 • Các hệ thống phụ quan trọng 
 • Tác động của hệ thống Phụ lên Phân loại Tier 

Session 5 – Những thiếu sót thiết kế không đủ tiêu chuẩn 

 • Đánh giá của giảng viên về các yếu tố thiết kế không tuân thủ từ các bài nộp chứng chỉ 

Session 6 – Chứng chỉ Tier 

 • Lợi ích 
 • Quy trình 

Session 7 – Bền vững hoạt động 

 • Định nghĩa các yếu tố Bền vững hoạt động 
 • Khái niệm chiến lược 

Session 8 – Nhân sự và Tổ chức 

 • Quá trình phát triển nhân sự 
 • Yêu cầu kỹ năng của nhân viên 
 • Tác động của cơ cấu tổ chức 

Session 9 – Bảo dưỡng 

 • Xây dựng chương trình bảo dưỡng định kỳ 
 • Yêu cầu hệ thống quản lý bảo dưỡng để theo dõi các hoạt động 
 • Hỗ trợ từ nhà cung cấp 
 • Bảo dưỡng tiên đoán 
 • Lập kế hoạch vòng đời sản phẩm 
 • Vệ sinh 

Session 10 – Đào tạo, Lập kế hoạch và Vận hành 

 • Phát triển chương trình đào tạo 
 • Đào tạo từ nhà cung cấp 
 • Chính sách của Trang web 
 • Quản lý khả năng và tải 

Session 11 – Đặc điểm của Tòa nhà và Thử nghiệm hoàn thiện công trình xây dựng 

 • Tác động của các đặc điểm của Tòa nhà lên hoạt động 
 • Các hoạt động thử nghiệm hoàn thiện công trình xây dựng xác định thành công của hoạt động 

Session 12 – Rủi ro Vị trí Trang web 

 • Xác định các rủi ro cho các hoạt động vận hành do các yếu tố tự nhiên và nhân tạo gây ra. 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC