Khoá Juniper Networks Design Fundamentals – JNDF

Chứng chỉ Juniper Networks Design Fundamentals (JNDF) chứng chỉ chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin. cung cấp sự hiểu biết về các nguyên tắc hướng dẫn thiết kế mạng chung. Chứng nhận này chủ yếu tập trung vào thiết kế mạng, kiến trúc, thuyết hoạt động các phương pháp hay nhất trong Juniper Networks. đóng một vai trò quan trọng trong các ngành như viễn thông kết nối mạng bằng cách cho phép các chuyên gia tạo duy trì các mạng hiệu quả, an toàn hiệu suất cao. JNDF tạo thành sở nền tảng cho nhiều chứng chỉ Juniper tiên tiến rất quan trọng trong việc thiết kế triển khai các công nghệ của Juniper Networks trong các môi trường làm việc khác nhau. 

Mục tiêu khóa học:  

 • Cung cấp cái nhìn tổng quan về nhu cầu thiết kế mạng và các yêu cầu kinh doanh chung. 
 • Mô tả các nhóm sản phẩm chính liên quan đến khuôn viên trường, mạng WAN, trung tâm dữ liệu và bảo mật bao gồm cả nhóm sản phẩm của Juniper Networks và một số giải pháp cạnh tranh chính. 
 • Phân tích và giải thích các yêu cầu RFP phổ biến. 
 • Phạm vi thiết kế mạng bằng cách thu thập dữ liệu và làm việc với các bên liên quan chính. 
 • Sắp xếp dữ liệu đã được thu thập từ khách hàng. 
 • Xác định ranh giới để họ có thể cấu trúc đúng phạm vi thiết kế. 
 • Cung cấp cái nhìn tổng quan về an ninh mạng và các lỗ hổng phổ biến. 
 • Liệt kê các cân nhắc về thiết kế cấp cao và các phương pháp hay nhất để bảo mật mạng. 
 • Xây dựng các đề xuất thiết kế Khuôn viên bằng cách sử dụng các phương pháp hay nhất của ngành và tổ chức. 
 • Mô tả các cân nhắc về thiết kế và các biện pháp thực hành tốt nhất cho thiết kế trong mạng lưới trường học. 
 • Xây dựng các đề xuất thiết kế WAN bằng cách sử dụng các phương pháp hay nhất của ngành và tổ chức. 
 • Mô tả các cân nhắc về thiết kế và các phương pháp hay nhất để thiết kế mạng WAN trong mạng. 
 • Xây dựng các đề xuất thiết kế trung tâm dữ liệu bằng cách sử dụng các phương pháp hay nhất của ngành và tổ chức. 
 • Mô tả các cân nhắc về thiết kế và các phương pháp hay nhất để thiết kế trong trung tâm dữ liệu. 
 • Xác định tính liên tục trong kinh doanh và tầm quan trọng của nó trong mạng. 
 • Mô tả các cân nhắc về thiết kế có tính sẵn sàng cao và các biện pháp thực hành tốt nhất. 
 • Cung cấp cái nhìn tổng quan về các giải pháp có tính sẵn sàng cao. 
 • Cung cấp một cái nhìn tổng quan về các cân nhắc về môi trường trong thiết kế mạng. 
 • Liệt kê các cân nhắc về thiết kế và các phương pháp hay nhất để quản lý mạng. 
 • Cung cấp cái nhìn tổng quan về Juniper Networks và các tùy chọn của bên thứ ba để quản lý mạng. 
 • Liệt kê các cân nhắc về thiết kế và các phương pháp hay nhất để tự động hóa mạng. 
 • Mô tả các chủ đề cơ bản đã được giảng dạy trong suốt khóa học. 
 • Tạo đề xuất thiết kế mạng đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nhu cầu kinh doanh. 
 • Cung cấp cái nhìn tổng quan về các bước liên quan đến việc di chuyển mạng. 
 • Mô tả các phương pháp hay nhất được sử dụng trong quá trình di chuyển mạng. 

Khóa học này dành cho các kỹ hệ thống của Juniper Networks, kỹ đối tác bán hàng các đối tác dịch vụ. Tuy nhiên, khóa học cũng thể áp dụng cho đối tượng chung khách hàng của Juniper mong muốn tìm hiểu thêm về thiết kế mạng. 

Điều kiện tham gia khóa học gồm: 

 • Kiến thức về kiến trúc và giao thức định tuyến và chuyển mạch. 
 • Kiến thức về các sản phẩm và giải pháp của Juniper Networks. 
 • Hiểu biết về các nguyên tắc bảo mật cơ sở hạ tầng. 
 • Kiến thức cơ bản về hypervisor và cân bằng tải. 

Chương 1: Giới thiệu khóa học 

Chương 2: Nguyên tắc cơ bản về thiết kế mạng 

 • Nhu cầu thiết kế 
 • Tri thức là Vua 
 • Phương pháp thiết kế được đề xuất 
 • Mạng tham chiếu

Chương 3: Tìm hiểu yêu cầu của khách hàng   

 • Yêu cầu RFP 
 • Xác định phạm vi dự án thiết kế 
 • Phân tích dữ liệu   

Chương 4: Tổ chức dữ liệu 

 • Phân tích dữ liệu 
 • Hiểu ranh giới

Chương 5: Bảo mật mạng   

 • Tại sao phải bảo mật mạng? 
 • Nơi bảo mật mạng 
 • Cân nhắc thiết kế bảo mật

Chương 6: Xây dựng thiết kế: Khuôn viên trường  

 • Tuân theo các phương pháp hay nhất về thiết kế 
 • Thiết kế khuôn viên trường 

Chương 7: Xây dựng thiết kế: Mạng diện rộng 

 • Tuân theo các phương pháp hay nhất về thiết kế 
 • Thiết kế và ứng dụng WAN  

Chương 8: Xây dựng thiết kế: Trung tâm dữ liệu   

 • Tuân theo các phương pháp hay nhất về thiết kế trung tâm dữ liệu 
 • Thiết kế trung tâm dữ liệu   

Chương 9: Tính liên tục trong kinh doanh và cải tiến mạng lưới kế hoạch kinh doanh liên tục 

 • Những cân nhắc về thiết kế có tính sẵn sàng cao và các biện pháp thực hành tốt nhất 
 • Ưu đãi và giải pháp  
 • Các cân nhắc về CoS và Kỹ thuật Giao thông 
 • Thiết kế môi trường   

Chương 10: Quản lý mạng và tự động hóa  

 • Thiết kế quản lý mạng 
 • Thiết kế tự động hóa mạng 

Chương 11: Thực hành 

 • Đánh giá các yếu tố nền tảng 
 • Tóm tắt điều hành 

Bạn vui lòng liên hệ với vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được vấn chi tiết về lộ trình học tập chi phí

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC