Khoá Deploy And Manage Citrix ADC 13.X With Citrix Gateway CNS-227

Khóa học này sẽ giúp học viên mở rộng kiến thức và kỹ năng về mạng Citrix của mình. Nó bao gồm các khái niệm cơ bản về Citrix ADC như cân bằng tải an toàn, khả năng sẵn sàng cao và quản lý hoạt động, và cũng tập trung vào Citrix Gateway. Học viên sẽ học cách cung cấp truy cập từ xa an toàn đến các ứng dụng và máy tính để bàn tích hợp Citrix Virtual AppsCitrix Desktops với Citrix Gateway. 

Sau khi tham gia khóa học này, học viên sẽ có thể:  

 • Xác định chức năng và khả năng của Citrix ADC và Citrix Gateway.  
 • Mở rộng kiến trúc mạng Citrix ADC và Citrix Gateway cơ bản. 
 • Xác định các bước và thành phần để bảo mật Citrix ADC.  
 • Tích hợp Citrix Gateway với Citrix Virtual App, Citrix Virtual Desktops và các thành phần Citrix khác 

Đối tượng của khóa học này là các chuyên gia IT, kỹ sư hệ thống, quản trị server. 

Để tham gia khóa học này, học viên cần có kiến thức cơ bản về TCP/IP, HTTP và mô hình OSI, các thiết bị mạng và các giao thức mạng. 

 • Chương 1: Bắt đầu
 • Chương 2: Mạng cơ bản
 • Chương 3: Nền tảng NetScaler
 • Chương 4: Khả năng sẵn sàng cao
 • Chương 5: Cân bằng tải
 • Chương 6: SSL Offload
 • Chương 7: Bảo mật NetScaler
 • Chương 8: Giám sát, Quản lý và Khắc phục sự cố
 • Chương 9: Xác thực và ủy quyền
 • Chương 10: Chính sách truy cập
 • Chương 11: Truy cập và kinh nghiệm người dùng cuối
 • Chương 12: Cân bằng tải dịch vụ Gateway
 • Chương 13: Tích hợp NetScaler với XenApp và XenDesktop
 • Chương 14: Cổng thông tin thống nhất

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC