Khoá Citrix Virtual Apps and Desktops 7, App Layering, and WEM Administration (Fast-Track) CMB-318

Khóa học Citrix Virtual Apps and Desktops 7 được thiết kế để giúp các chuyên gia IT có kinh nghiệm xây dựng các khía cạnh quản trị cơ bản của việc cài đặt, cấu hình và quản lý một môi trường Citrix Virtual Apps and Desktops 7. 

Sau khi hoàn thành khóa học: 

 • Cài đặt, cấu hình và quản lý một trang web Citrix Virtual Apps and Desktops 7 trên on-premises và trên Citrix Cloud, bao gồm cách di chuyển từ on-premises sang Citrix Cloud. 
 • Cấu hình Workspace Environment Management để cải thiện môi trường người dùng cuối và tiêu thụ tài nguyên ảo. 
 • Sử dụng App Layering để tạo và quản lý các lớp OS, nền tảng, ứng dụng, đàn hồi và người dùng. 

Đối tượng của khóa học này là các chuyên gia IT có kinh nghiệm mới với Citrix Virtual Apps and Desktops 7 trong một môi trường on-prem hoặc Citrix Cloud và muốn có được nhiều thông tin nhất trong khóa học  

Để tham gia khóa học này, bạn cần kinh nghiệm với các phiên bản trước đó của Citrix Virtual Apps hoặc Citrix Virtual Desktops. Kiến thức về các phiên bản của Citrix Virtual Apps hoặc Citrix Virtual Desktops sẽ rất hữu ích do khóa học này được giảng dạy với tốc độ nhanh hơn. 

 • Module 1: Tổng quan Kiến trúc 
 • Module 2: Triển khai trang web 
 • Module 3: Hình ảnh ứng dụng và máy tính để bàn 
 • Module 4: Cung cấp và giao tài nguyên ứng dụng và máy tính để bàn 
 • Module 5: Cung cấp quyền truy cập cho tài nguyên ứng dụng và máy tính để bàn 
 • Module 6: Quản lý trải nghiệm người dùng 
 • Module 7: Triển khai ứng dụng và quản lý trình bày máy tính để bàn 
 • Module 8: Quản lý in cho phiên người dùng 
 • Module 9: Quản lý hồ sơ citrix 
 • Module 10: Quản lý trang web 
 • Module 11: Các yếu tố cơ bản về bảo mật citrix virtual apps và desktops 
 • Module 12: Giám sát trang web 
 • Module 13: Giới thiệu về hỗ trợ và sửa lỗi citrix virtual apps và desktops 
 • Module 14: Di chuyển sang Citrix Cloud 
 • Module 15: Các phân tích Citrix  
 • Module 16: Giới thiệu về lớp ứng dụng 
 • Module 17: Tạo một lớp hệ điều hành 
 • Module 18: Tạo một lớp nền tảng 
 • Module 19: Tạo các lớp ứng dụng 
 • Module 20: Tạo lớp ứng dụng và người dùng linh hoạt 
 • Module 21: Triển khai hình ảnh được phân tầng bằng cách sử dụng Citrix Virtual apps và desktops 
 • Module 22: Cách ưu tiên các lớp và duy trì môi trường lớp ứng dụng 
 • Module 23: Giới thiệu về Quản lý Môi trường Workspace (WEM) 
 • Module 24: Sử dụng WEM để Tập trung Quản lý Môi trường 
 • Module 25: Sử dụng WEM để Tối ưu hóa Hiệu suất 
 • Module 26: Sử dụng WEM để Bảo mật Môi trường 
 • Module 27: Di chuyển và Nâng cấp WEM 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC