Khoá Project Management Professional – PMP

Chứng chỉ PMP (Project Management Professional) do PMI (Project Management Institute) sáng lập. Chứng chỉ này được tạo ra để công nhận những người quản lý dự án có kinh nghiệm và chuyên môn trong việc quản lý con người, quy trình và ưu tiên kinh doanh của các dự án chuyên nghiệp 

Sau khi tham gia khóa học này, bạn sẽ có thể:  

 • Có khả năng thúc đẩy động lực cho con người và nhóm của mình trong suốt các giai đoạn của dự án thành công,  
 • Sử dụng các phương pháp dự báo, linh hoạt và kết hợp để xác định cách làm việc tốt nhất cho từng dự án,   
 • Tôn vinh thành công của một dự án và ảnh hưởng của nó đến mục tiêu tổng thể của tổ chức chiến lược

Đối tượng của chứng chỉ này là các nhà quản lý dự án.

Bất cứ ai cũng có thể tham gia khóa học, đặc biệt khóa học phù hợp với những ai đang làm quản lý dự án muốn nâng cao nghiệp vụ và người muốn thi chứng chỉ PMP.

Session 1: Nền tảng quản lý dự án cơ bản 

 • Pmbokv7 sẽ thay đổi bài thi PMP như thế nào? 

Session 2: Các vùng kiến thức quản lý dự án  

 • 49 quá trình Waterfall, 5 PGs giao phẩm dự án 

Session 3: Tổng quan về quản lý dự án theo Agile  

Session 4: Tạo nhóm hiệu suất cao 

 • Các nhiệm vụ: 
 1. Xây dựng nhóm
 2. Xác định các quy định chung của nhóm
 3. Thương lượng các thoả thuận của dự án

Session 5: Tạo nhóm hiệu suất cao (tiếp theo) 

 • Trao quyền cho các thành viên trong nhóm và các stakeholders 
 • Đào tạo các thành viên trong nhóm và các stakeholders 
 • Thuê và hỗ trợ các nhóm ảo 
 • Trao đổi về dự án 

Session 6: Chuẩn bị triển khai dự án 

 • Xác định phương pháp phù hợp cho dự án/Các cách thức và thực hành 
 • Lên kế hoạch và quản lý quy mô dự án 
 • Lên kế hoạch và quản lý ngân sách và các nguồn của dự án 
 • Lên kế hoạch và quản lý lịch trình 
 • Lên kế hoạch và quản lý chất lượng sản phẩm/giao phẩm dự án 

Session 7: Chuẩn bị triển khai dự án (tiếp theo) 

 • Thống nhất các hoạt động lên kế hoạch 
 • Lên kế hoạch và quản lý qúa trình thu mua dự án 
 • Nâng cấp cấu trúc quản trị dự án 
 • Lên kế hoạch và quản lý giai đoạn cuối cùng hoặc giai đoạn chuyển giao của dự án 

Session 8: Triển khai dự án 

 • Tiếp cận và quản lý rủi ro 
 • Thực hiện dự án với những yêu cầu cấp bách để truyền tải được giá trị của doanh nghiệp 
 • Quản lý truyền thông 
 • Kêu gọi các Stakeholders 

Session 9: Triển khai dự án (tiếp theo) 

 • Tạo bản thảo dự án 
 • Quản lý các thay đổi của dự án 
 • Quản lý các vấn đề của dự án 
 • Đảm bảo truyền tải được kiến thức cho cộng đồng những người thực hiện dự án 

Session 10: Đảm bảo đội nhóm làm đúng quy trình 

 • Hướng dẫn, chỉ đạo nhóm 
 • Hỗ trợ nhóm 
 • Xác định và giải quyết những khó khăn, vướng mắc 

Session 11: Đảm bảo đội nhóm làm đúng quy trình (tiếp theo) 

 • Hợp tác với các Stakeholders 
 • Hướng dẫn các Stakeholders phù hợp 
 • Áp dụng trí tuệ cảm xúc để đẩy mạnh hiệu suất của nhóm 

Session 12: Chú trọng vào tổ chức/doanh nghiệp 

 • Lên kế hoạch và quản lý việc tuân thủ của dự án 
 • Đánh giá và đưa ra các lợi ích, giá trị của dự án 
 • Đánh giá và xác định các sự thay đổi môi trường bên ngoài doanh nghiệp tác động đến quy mô của dự án 
 • Hỗ trợ những thay đổi về tổ chức 

Session 13: Bài kiểm tra cuối khoá 

Session 14: Chữa bài kiểm tra 

Học viên vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC