Khóa Oracle Database Managing Multitenant Architecture

Khóa học Oracle Database Managing Multitenant Architecture được thiết kế nhằm cung cấp cho bạn các kiến thức để hiểu về kiến trúc đa tầng CSDL Oracle. Đến khóa học bạn sẽ biết cách tạo và quản lý CSDL phù hợp ứng dụng kinh doanh, cách tạo người dùng chung và người dùng cục bộ, đồng thời quản lý bảo mật cơ sở dữ liệu để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của mình bằng cách sử dụng mã hóa, Kho lưu trữ cơ sở dữ liệu, cách triển khai cơ sở dữ liệu trong Đám mây.

Mục tiêu sau khóa học là bạn sẽ biết cách: 

 • Quản lý Oracle Multitenant Database 
 • Nắm rõ kiến thức về Oracle Multitenant Architecture và Oracle Multitenant Database with deep learning 
 • Hiểu về cơ sở dữ liệu Oracle 
 • Các tính năng mới 18c, 19c và 21c cho Multitenant Architecutre 

Khóa học phù hợp cho các đối tượng:

 • Quản trị viên chuyên nghiệp 
 • Quản trị cơ sở dữ liệu 
 • Cơ sở dữ liệu Oracle 
 • Quản trị kinh doanh 

Để tham gia khóa học thì bạn cần: 

 • Có kiến thức về RDBMS   
 • Quản trị Oracle Database   

Oracle Database Architecture and CDB PDB Basics 

 • Oracle Architecture Overview 
 • Oracle Architecture (Database Buffer Cache) 
 • Oracle Architecture (Redo Log Buffer) 
 • Oracle Architecture In Memory and Process 
 • Oracle Architecture (Background Process) 
 • Oracle Architecture (Storage Architecture) 
 • CDB and PDB Database 
 • Cloning a PDB Using DBCA in Silent Mode 
 • Duplicate CDB Using DBCA in Silent Mode 
 • Relocate PDB to Another CDB Using DBCA in Silent Mode 
 • Demo CDB and PDB 21c 

Introduction CDB Baiscs 

 • Adding a CDB in Enterprise Manager 
 • Named Credentials 
 • Oracle Enterprise Manager Express 

CDB and Regular PDBs 

 • Exploring CDB Architecture and Structures 
 • Creating a New CDB 
 • Creating a New PDB 

Application PDBs and Application Installation 

 • Installing an Application in an Application Container 
 • Upgrading an Application in an Application Container 
 • Querying Data Across Application PDBs in CDB 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC