Khoá Certification of Capability in Business Analysis – CCBA

CCBA là chứng chỉ được công nhận toàn cầu dành cho các chuyên gia phân tích nghiệp vụ có kỹ năng làm việc hiệu quả với các bên liên quan, mô hình hoá quy trình kinh doanh và xác định và đánh giá cơ hội để cải thiện kết quả kinh doanh. 

Đây là một khóa học trung cấp được thiết kế nhằm cung cấp cho người tham gia một hiểu rõ về các khái niệm được đề cập trong các kỳ thi CCBA®. Khóa học cung cấp những gợi ý và kỹ thuật quý giá để giúp học viên chuẩn bị, học tập và đánh giá sẵn sàng cá nhân của mình. 

 • Xem lại 6 Lĩnh vực Kiến thức của Hướng dẫn BABOK® và thảo luận về các nhiệm vụ phân tích nghiệp vụ được thực hiện trong mỗi lĩnh vực. 
 • Hiểu các mối quan hệ giữa các quy trình phân tích nghiệp vụ và cách mỗi quy trình xác định một khía cạnh quan trọng của ngành phân tích nghiệp vụ. 
 • Xem lại các thuật ngữ chính, kỹ thuật phân tích nghiệp vụ và năng lực quan trọng đối với phân tích nghiệp vụ. 
 • Thảo luận về 5 góc nhìn Phân tích nghiệp vụ được trình bày trong Hướng dẫn BABOK®. 

Chứng chỉ CCBA dành cho: 

 • Cá nhân đã có chứng chỉ ECBA™ 
 • Nhà quản lý sản phẩm 
 • Các nhà tư vấn không phải là BA 
 • Giảng viên 
 • Các chuyên gia phân tích nghiệp vụ lai, bao gồm: Nhà quản lý dự án, Thử nghiệm viên, Chuyên viên Đảm bảo chất lượng (QA), Nhà quản lý Thay đổi/Chuyển đổi và Nhà thiết kế 

Một chuyên gia phân tích nghiệp vụ có 2-3 năm kinh nghiệm, đạt chứng chỉ Certification of Capability in Business Analysis™ (CCBA®), chứng tỏ khả năng của bạn trong việc đảm nhận các trách nhiệm dự án lớn hơn hoặc phức tạp hơn. 

 • Chương 1: Giới thiệu về Phân tích nghiệp vụ và BABOK 3.0 
 • Chương 2: Lập kế hoạch và giám sát Phân tích nghiệp vụ 
 • Chương 3: Thu thập thông tin và sự cộng tác 
 • Chương 4: Quản lý vòng đời yêu cầu 
 • Chương 5: Phân tích Chiến lược 
 • Chương 6: Phân tích yêu cầu và Xác định thiết kế 
 • Chương 7: Đánh giá giải pháp 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC