Khoá Disciplined Agile Value Stream Consultant – DAVSC

Chứng chỉ Disciplined Agile Value Stream Consultant (DAVSC). Chứng chỉ này tập trung vào việc tăng tốc việc cung cấp giá trị ở quy mô lớn bằng cách vượt qua các nhóm cá nhân và áp dụng Disciplined Agile trên toàn tổ chức. Chứng chỉ DAVSC kết hợp các thực tiễn từ Flow, Lean, Theory of ConstraintsOrganizational Development vào Disciplined Agile để cung cấp các công cụ để tối ưu hóa các luồng giá trị trên toàn doanh nghiệp. 

Sau khi tham gia khóa học này, bạn sẽ có thể:  

 • Tìm hiểu để xác định nơi tốt nhất để tổ chức bắt đầu.  
 • Được trang bị để điều chỉnh kế hoạch cải tiến của tổ chức dựa trên nhu cầu độc đáo của họ, đồng thời chú ý đến văn hóa của họ.  
 • Biết cách tăng tốc việc ghi nhận giá trị của khách hàng của bạn ở quy mô lớn.  
 • Xác định các thực tiễn hiệu quả nhất cho mỗi tình huống với sự trợ giúp của bộ công cụ DA ™ – cho dù đó là một chuyển đổi Agile mới hoặc tiếp tục một phương pháp SAFe hoặc Spotify bị đình trệ.  
 • Có khả năng huấn luyện tổ chức để tiếp tục cải tiến theo cách riêng của họ 

Đối tượng của chứng chỉ này là các cá nhân đang hoạt động như là tư vấn biến đổi agile cho các tổ chức muốn đạt được sự linh hoạt tổ chức bằng cách sử dụng Disciplined Agile. 

Để có thể tham gia khóa học này, bạn cần phải có:  

 • Ba năm kinh nghiệm agile  
 • Chứng chỉ Disciplined Agile Senior Scrum Master (DASSM) để đảm bảo kiến thức sâu rộng về bộ công cụ DA và hàng trăm thực tiễn và chiến lược mà nó chứa. 
 • Chương 1: Tư vấn luồng giá trị: Vai trò và công việc 
 • Chương 2: Luồng giá trị lý tưởng  
 • Chương 3: Xóa bỏ các khoảng trống trong quy trình làm việc  
 • Chương 4: Mức tối thiểu cho doanh nghiệp  
 • Chương 5: Quy trình khám phá và quá trình tiếp nhận phát triển  
 • Chương 6: Lập kế hoạch và phối hợp cho doanh nghiệp  
 • Chương 7: Cadence  
 • Chương 8: Giảm thiểu (không phải là chứa chấp) các phụ thuộc  
 • Chương 9: Yếu tố cho luồng giá trị hiệu quả  
 • Chương 10: Cấu trúc tạo giá trị  
 • Chương 11: Dự toán agile và quỹ ngân sách lean  
 • Chương 12: Tạo khả năng nhìn thấy toàn diện trong toàn tổ chức 
 • Chương 13: Vai trò chính  
 • Chương 14: Kết thúc các hoạt động giai đoạn 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC