Khóa Linux Professional Institute LPIC-2

LPIC-2 là chứng chỉ thứ hai trong  trong chương trình đa cấp độ Linux professional certification của  Linux Professional Institute (LPI). Chứng chỉ LPIC-2 sẽ thể hiện khả năng quản lý hệ thống mạng từ quy mô nhỏ đến quy mô vừa của học viên. 

Khoá học sẽ cung cấp các kiến thức cho học viên như: 

 • Thực hiện quản trị hệ thống nâng cao, bao gồm những nhiệm vụ cơ bản liên quan đến nhân hệ điều hành Linux, cài đặt và duy trì hệ thống; 
 • Thực hiện quản lý nâng cao các khối dữ liệu và hệ thống tập tin cũng như mạng nâng cao và xác thực, bảo mật hệ thống, bao gồm tường lửa và VPN; 
 • Cài đặt và cấu hình các dịch vụ mạng cơ bản bao gồm DHCP, DNS, SSH, Web servers, file servers sử dụng  FTP, NFS and Samba, email delivery; 
 • Giám sát các trợ lý và quản lý gợi ý trên mảng tự động hoá và mua sắm. 

Tất cả những ai mong muốn thi lấy chứng chỉ LPIC-2 đều có thể tham gia học khoá học này. 

Các học viên phải có chứng chỉ LPIC-1 còn giá trị mới có thể tham gia thi lấy chứng chỉ LPIC-2. 

Topic 1: Lập kế hoạch về sức chứa, dung lượng 

 • Đo lường và xử lý vấn đề về sử dụng nguồn dữ liệu 
 • Dự đoán những nhu cầu về nguồn dữ liệu trong tương lai 

Topic 2: Linux Kernel 

 • Các yếu tố của kernel 
 • Tổng hợp một Linux kernel 
 • Quản lý thời gian chạy kernel và xử lý vấn đề 

Topic 3: Thiết lập hệ thống 

 • Điều chỉnh thiết lập hệ thống 
 • Phục hồi hệ thống 
 • Thay thế trình tải khởi động 

Topic 4: Hệ thống tập tin và các thiết bị 

 • Điều hành hệ thống tập tin Linux 
 • Duy trì hệ thống tập tin Linux 
 • Tạo và cấu hình những phương án hệ thống tập tin 

Topic 5: Quản trị thiết bị kho dữ liệu nâng cao 

 • Cấu hình RAID 
 • Điều chỉnh kho dữ liệu truy cập thiết bị 
 • Quản lý thay đổi kích thước lưu trữ của ổ cứng LVM 

Topic 6: Cấu hình mạng 

 • Cấu hình mạng cơ bản 
 • Cấu hình mạng nâng cao 
 • Xử lý những vấn đề về mạng 

Topic 7: Duy trì hệ thống 

 • Tạo và cài đặt các chương trình từ nguồn 
 • Sao lưu các hệ điều hành 
 • Thông báo cho người dùng những vấn đề liên quan đến hệ thống 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC