Khóa Advanced Junos Enterprise Routing – AJER

Khóa học Advanced Junos Enterprise Routing – AJER cung cấp cho học viên các công cụ phương pháp cần thiết để triển khai, giám sát khắc phục sự cố các thành phần Layer 3 trong mạng doanh nghiệp.

Khóa học này bao gồm OSPF, BGP, multicast, kiến trúc doanh nghiệp và Ethernet VPN-Virtual Extensible LAN (EVPN-VXLAN) được đề cập một cách chi tiết. Khóa học cũng giới thiệu cho sinh viên các lệnh và công cụ chẩn đoán thông thường được sử dụng để chẩn đoán các vấn đề từ trung cấp đến nâng cao. Thông qua các bài thực hành và thí nghiệm thực tế, học viên sẽ có cơ hội trải nghiệm các tính năng của từng thiết bị, bao gồm tường lửa ảo vSRX và công tắc ảo vQFX. Khóa học này dựa trên Junos OS Release 22.1R1.10. 

Mục tiêu của khóa học:

 • Mô tả các khái niệm về OSPFv2. 
 • Mô tả hoạt động của OSPF. 
 • Mô tả và cấu hình các loại và hoạt động của các khu vực OSPF. 
 • Cấu hình các khu vực OSPF thông qua tóm tắt và hạn chế. 
 • Sử dụng các lệnh để khắc phục sự cố và xác minh hoạt động OSPF. 
 • Phân tích các vấn đề OSPF khác nhau. 
 • Mô tả hoạt động của BGP. 
 • Mô tả và cấu hình quy trình chọn tuyến BGP. 
 • Giải thích việc sử dụng chính sách định tuyến trong BGP. 
 • Mô tả các thuộc tính và cách sử dụng chúng trong BGP. 
 • Mô tả và cấu hình các cộng đồng BGP. 
 • Mô tả việc khắc phục sự cố trong BGP. 
 • Giải thích cách sử dụng chính sách định tuyến trong mạng doanh nghiệp. 
 • Giảm các vấn đề liên quan đến cấu trúc và cấu hình chính sách định tuyến. 
 • Xác định các lệnh để khắc phục sự cố chính sách định tuyến. 
 • Giải thích các nguyên tắc cơ bản của định tuyến đa điểm. 
 • Mô tả và cấu hình giao thức quản lý nhóm Internet (IGMP). 
 • Mô tả giao thức Multicast độc lập (PIM). 
 • Cấu hình PIM. 
 • Mô tả và cấu hình route reflection. 
 • Giải thích mạng doanh nghiệp. 
 • Mô tả các khái niệm chính của thiết kế hạ tầng tiến hóa và dựa trên Layer 3 
 • Giải thích lợi ích của VXLAN. 
 • Giải thích tại sao bạn sẽ sử dụng EVPN-VXLAN trong mạng hạ tầng. 
 • Mô tả và cấu hình mạng trung tâm tiến hóa (ECC). 
 • Mô tả và cấu hình mạng phân phối và truy cập. 
 • Mô tả các loại tuyến đường của Ethernet Virtual Private Network (EVPN). 
 • Mô tả khắc phục sự cố EVPN.

Khóa học phù hợp cho các nhân làm việc về cấu hình giám sát các thiết bị chạy Junos OS.

Để hoàn thành tốt khóa học, học viên cần:

 • Hiểu rõ về Hệ điều hành Junos (OS) 
 • Hiểu cơ bản về mô hình Open Systems Interconnection 
 • Kiến thức về nguyên tắc định tuyến và chuyển mạch cơ bản 
 • Kinh nghiệm cấu hình và giám sát bộ giao thức TCP/IP 
 • Hiểu cơ bản về bộ lọc tường lửa 

Nội dung khóa học bao gồm:

OSPF–Phần 1

 • Mô tả hoạt động OSPFv2 
 • Phân biệt các quảng cáo trạng thái liên kết (link-state advertisements) 

OSPF–Phần 2

 • Phân biệt các hoạt động giao thức 
 • Giải thích xác thực OSPF 
 • Áp dụng OSPFv3 
 • Thực hành: Cấu hình và giám sát OSPF 

OSPF Areas–Phần 1

 • Xác định các khu vực OSPF 
 • Mô tả hoạt động của khu vực stub 
 • Thêm cấu hình khu vực stub 

OSPF Areas–Phần 2

 • Giải thích hoạt động của NSSA (Not-So-Stubby Area) 
 • Thêm cấu hình NSSA 
 • Giải thích tóm tắt tuyến đường
 • Thực hành: Tóm tắt tuyến đường OSPF

Tùy chọn nâng cao OSPF

 • Giải thích hoạt động NSSA (Not-So-Stubby Area) 
 • Tạo cấu hình NSSA 
 • Giải thích tóm tắt tuyến đường 

Các trường hợp nghiên cứu nâng cao về OSPF

 • Phân tích các trường hợp về khả năng tiếp cận từ bên ngoài
 • Thực hành: Cấu hình các tùy chọn OSPF nâng cao

Khắc phục sự cố OSPF

 • Thực hiện khắc phục sự cố và xác minh các kết nối OSPF 
 • Thực hiện khắc phục sự cố và xác minh tính nhất quán OSPF 

Khắc phục sự cố về định tuyến OSPF

 • Tiến hành khắc phục sự cố và xác minh định tuyến OSPF
 • Thực hành: Khắc phục sự cố OSPF

BGP–Phần 1

 • Giải thích các khái niệm về BGP 
 • Mô tả các tùy chọn cấu hình BGP 

BGP–Phần 2

 • Giải thích các tùy chọn tuyến đường BGP 
 • Mô tả quy trình lựa chọn đường đi BGP
 • Thực hành: Triển khai BGP

BGP Attributes and Policy

 • Giải thích quá trình xử lý tuyến đường BGP 
 • Mô tả các thuộc tính trong BGP 

Các thuộc tính phổ biến trong BGP 

 • Mô tả và cấu hình các thuộc tính BGP phổ biến 

Các cộng đồng BGP 

 • Cấu hình các cộng đồng BGP 
 • Giải thích cách sử dụng biểu thức chính quy với cộng đồng BGP 
 • Xem xét một trường hợp sử dụng cộng đồng BGP
 • Thực hành: Thuộc tính BGP

Khắc phục sự cố trong BGP

 • Xem xét việc khắc phục sự cố trong IBGP và EBGP 

Trường hợp nghiên cứu khắc phục sự cố BGP

 • Xem xét việc khắc phục sự cố kết nối BGP giữa các hàng xóm (neighbors)
 • Thực hành: Khắc phục sự cố BGP

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC