Khóa Oracle Database 19c SQL Workshop

Khóa học Oracle Database 19c SQL Workshop được thiết kế để trang bị cho bạn các kỹ năng cơ bản cần thiết để thiết lập, chạy và quản lý cơ sở dữ liệu SQL bằng Công nghệ Oracle Database. Bên cách đọ bạn cũng sẽ được tiếp cận các công cụ và khái niệm cần thiết để sắp xếp dữ liệu một cách hiệu quả.

Mục tiêu của khóa học 

 • Nắm được các yếu tố chính của cơ sở dữ liệu và cách hệ thống Oracle tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa các yếu tố đó vào hệ thống. 
 • Khám phá những công cụ được sử dụng và các cách thức để thực hiện việc lưu trữ, truy xuất, so sánh và sắp xếp dữ liệu theo yêu cầu 
 • Nắm vững quy trình tạo các báo cáo từ đơn giản đến phức tạp từ dữ liệu hiện có. 

Đối tượng khóa học:

 • Người dùng cuối 
 • Nhà phân tích nghiệp vụ – BA 
 • Nhà phát triển ứng dụng 
 • Quản trị viên cơ sở dữ liệu 
 • Sinh viên 

Để hoàn thành thành công khóa học bạn nên có kiến thức cơ bản về SQL 

Nội dung khóa học bao gồm:

 • Introduction 
 • Retrieving Data Using the SQL SELECT Statement 
 • Restricting and Sorting Data 
 • Using Single-Row Functions to Customize Output 
 • Using Conversion Functions and Conditional Expressions 
 • Reporting Aggregated Data Using the Group Functions 
 • Displaying Data from Multiple Tables Using Joins 
 • Using Subqueries to Solve Queries 
 • Using Set Operators 
 • Managing Tables Using DML Statements in Oracle 
 • Introduction to Data Definition Language in Oracle 
 • Introduction to Data Dictionary Views 
 • Creating Sequences, Synonyms, and Indexes 
 • Creating Views 
 • Managing Schema Objects 
 • Retrieving Data by Using Subqueries 
 • Manipulating Data by Using Subqueries 
 • Controlling User Access 
 • Manipulating Data Using Advanced Queries 
 • Managing Data in Different Time Zones 
 • Conclusion 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục Chat trên website để được tư vấn chi tiết giá khóa học của chúng tôi!

Tìm hiểu thêm các khóa học tại iPMAC!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC