Khoá TOGAF® Enterprise Architecture Practitioner Bridge

Chứng chỉ TOGAF Enterprise Architecture Practitioner cung cấp xác nhận rằng một cá nhân có kiến thức, hiểu biết và khả năng phân tích và áp dụng Tiêu chuẩn TOGAF vào việc phát triển, duy trì và sử dụng Kiến trúc Doanh nghiệp.

Mục tiêu học tập ở mức độ này tập trung vào việc áp dụng và phân tích cộng với kiến thức và hiểu biết. Mục đích của các khóa học cầu nối này là cho phép các cá nhân đã đạt được chứng chỉ TOGAF 9 có thể đạt được chứng chỉ TOGAF Enterprise Architecture Practitioner. Tùy chọn cầu nối tồn tại để công nhận các đầu tư hiện có vào chứng chỉ TOGAF đối với những cá nhân đã đạt được chứng chỉ TOGAF 9. 

Khóa học này được thiết kế cho các chuyên gia trong các vai trò công việc như cá nhân đã đạt chứng chỉ TOGAF 9 và muốn cập nhật trình độ chuyên môn của mình trong quá trình phát triển nghề nghiệp, và chứng minh khả năng áp dụng Kiến trúc Doanh nghiệp. 

Thí sinh phải sở hữu chứng chỉ TOGAF 9.. 

  • Giới thiệu khóa học 
  • Những thay đổi chính trong Tiêu chuẩn TOGAF 
  • Giới thiệu Bối cảnh Kiến trúc Doanh nghiệp 
  • Kiến trúc Doanh nghiệp và vai trò của người thực hành 
  • Áp dụng các Khái niệm TOGAF trong Bối cảnh Kiến trúc Doanh nghiệp 
  • Quản lý các bên liên quan 
  • Giai đoạn A, điểm khởi đầu 
  • Phát triển Kiến trúc 
  • Triển khai Kiến trúc 
  • Hỗ trợ nhiệm vụ ADM 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC