Khoá Dell Networking Concepts and Features

Khóa học Dell Networking Concepts and Features cung cấp cho người học sự hiểu biết về các khái niệm tính năng mạng bản. Khóa học này giới thiệu về các công nghệ khác nhau được sử dụng trong mạng Campus Trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp. 

 

Mục tiêu khóa học: 

 • Liệt kê các sản phẩm Mạng Dell và các tính năng của nó
 • Thực hiện cấu hình switch ban đầu bằng lệnh CLI OS6 và OS10
 • Cấu hình và xác minh VLAN, LLDP, LAG, STP, DHCP và IPV6
 • Thiết kế và cấu hình các mạng con trong mạng máy tính
 • Cấu hình và xác minh Danh sách kiểm soát truy cập
 • Cấu hình và xác minh định tuyến tĩnh và động
 • Cài đặt hệ điều hành (OS10 và OS6) và khắc phục lỗi
 • Giải thích Dịch vụ SmartFabric và các tính năng của nó

Khóa học này dành cho những người mới làm quen với lĩnh vực mạng máy tính các sản phẩm mạng của Dell. Khóa học này được thực hiện thông qua đào tạo do giảng viên hướng dẫn với các hoạt động thực hành trình diễn video. 

Điều kiện tiên quyết của khóa học này học viên phải kiến thức bản về mạng máy tính. 

Nội dung của khóa học này được thiết kế để hỗ trợ các mục tiêu của khóa học: 

 • Các khái niệm và tính năng mạng của Dell
 • Giới thiệu mạng Dell 
 • Ethernet 
 • Cấu hình chuyển đổi ban đầu 
 • Giao thức khám phá lớp liên kết 
 • Mạng LAN ảo 
 • Giao thức cây kéo dài 
 • Nhóm tổng hợp liên kết 
 • Mạng lưu trữ 
 • Mạng con 
 • Định tuyến cơ bản 
 • Dịch vụ mạng 
 • Bảo mật 
 • IPV6 
 • Quản lý thiết bị 
 • Dịch vụ SmartFabric 

Bạn vui lòng liên hệ với vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được vấn chi tiết về lộ trình học tập chi phí!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC