Khóa Advanced Junos Service Provider Routing – AJSPR

Khóa Advanced Junos Service Provider Routing – AJSPR được thiết kế để cung cấp cho học viên kiến thức chi tiết về OSPF, IS-IS, BGP chính sách định tuyến. Qua các bài thực hành và các phần thực hành trực tiếp, học viên sẽ có kinh nghiệm trong việc cấu hình, giám sát và khắc phục sự cố hệ điều hành Junos, cũng như giám sát hoạt động của thiết bị và giao thức. 

Khóa học này sử dụng các bộ định tuyến vMX Series của Juniper Networks cho phần thực hành trực tiếp, nhưng môi trường thực hành không loại trừ khả năng áp dụng khóa học cho các nền tảng phần cứng Juniper khác chạy hệ điều hành Junos. Khóa học này dựa trên phiên bản Junos OS Release 19.3.

Mục tiêu của khóa học:

 • Mô tả các loại thông báo trạng thái liên kết OSPF (LSA) khác nhau. 
 • Giải thích quá trình truyền thông báo LSA trong mạng OSPF. 
 • Mô tả thuật toán tìm đường ngắn nhất (SPF). 
 • Giải thích các đơn vị đo lường liên kết OSPF. 
 • Mô tả các phương pháp xác thực OSPF khác nhau. 
 • Giải thích các khác biệt chính giữa OSPFv2 và OSPFv3. 
 • Mô tả các loại và hoạt động của khu vực OSPF. 
 • Cấu hình các loại khu vực OSPF khác nhau. 
 • Tóm tắt và hạn chế các tuyến đường. 
 • Cấu hình các kết nối đa khu vực OSPF. 
 • Cấu hình các liên kết ảo OSPF. 
 • Giải thích khả năng tiếp cận từ bên ngoài của OSPF. 
 • Liệt kê các lệnh hữu ích được sử dụng để khắc phục sự cố và xác minh OSPF. 
 • Phân tách các vấn đề OSPF khác nhau. 
 • Giải thích các khái niệm và hoạt động của IS-IS. 
 • Mô tả các loại đơn vị giao thức trạng thái liên kết IS-IS (LSP) khác nhau. 
 • Liệt kê các quy tắc liên kết IS-IS và khắc phục các vấn đề liên kết thường gặp. 
 • Cấu hình và giám sát IS-IS. 
 • Hiển thị và hiểu cơ sở dữ liệu trạng thái liên kết (LSDB). 
 • Thực hiện các tùy chọn cấu hình IS-IS nâng cao. 
 • Triển khai chính sách định tuyến IS-IS. 
 • Giải thích hoạt động mặc định trong IS-IS đa cấp. 
 • Mô tả các phương pháp tóm tắt địa chỉ được sử dụng trong IS-IS. 
 • Cấu hình và giám sát mạng IS-IS đa cấp. 
 • Liệt kê các lệnh hữu ích để khắc phục sự cố và xác minh vấn đề IS-IS. 
 • Khắc phục sự cố và phân tách các vấn đề IS-IS khác nhau. 
 • Mô tả hoạt động cơ bản của BGP. 
 • Liệt kê các thuộc tính BGP thông thường. 
 • Giải thích quy trình lựa chọn tuyến đường cho BGP. 
 • Mô tả cách thay đổi quy trình lựa chọn tuyến đường. 
 • Cấu hình một số tùy chọn nâng cao cho các peer BGP. 
 • Giải thích cách chính sách hoạt động trong BGP. 
 • Mô tả các thuộc tính BGP và giải thích cách sử dụng các thuộc tính này để điều khiển lưu lượng. 
 • Cho thấy cách Regex có thể được sử dụng trong chính sách để điều chỉnh AS-path. 
 • Mô tả chi tiết các thuộc tính Origin, MED và communities trong BGP và giải thích cách các thuộc tính này hoạt động. 
 • Điều chỉnh các thuộc tính BGP này bằng cách sử dụng chính sách định tuyến. 
 • Mô tả hoạt động của BGP route reflection. 
 • Cấu hình một route reflector. 
 • Mô tả route reflector ảo. 
 • Mô tả hoạt động của route reflection tối ưu. 
 • Mô tả hoạt động của một confederation BGP. 
 • Cấu hình các confederation. 
 • Mô tả các mối quan hệ peering trong một confederation. 
 • Mô tả cuộc tấn công DDoS. 
 • Mô tả các kỹ thuật giảm thiểu DDoS. 
 • Mô tả hoạt động của FlowSpec. 
 • Cấu hình và giám sát FlowSpec. 
 • Xem xét các thủ tục khắc phục sự cố BGP thông thường. 
 • Liệt kê các lệnh khắc phục sự cố BGP thông thường. 
 • Xác định vấn đề với peering BGP. 
 • Cô lập các vấn đề về cấu trúc và cấu hình chính sách định tuyến. 
 • Xác định các lệnh thông thường để khắc phục sự cố chính sách định tuyến. 
 • Giải thích nguyên nhân gây không ổn định tuyến đường. 
 • Mô tả tác động của damping đến định tuyến BGP. 
 • Giải thích hành vi mặc định của damping trên các liên kết. 
 • Kiểm soát damping bằng cách sử dụng chính sách định tuyến. 
 • Xem các tuyến đường bị damping bằng cách sử dụng các lệnh giao diện dòng lệnh (CLI). 

Khóa học phù hợp với:

 • Các kỹ sư triển khai trung tâm dữ liệu 
 • Các kỹ sư giám sát trung tâm dữ liệu 
 • Các kỹ sư khắc phục sự cố các thành phần Layer 3. 

Để hoàn thành tốt khóa học, học viên cần:

 • Kiến thức mạng cấp trung 
 • Hiểu về mô hình Open Systems Interconnection (OSI) 
 • Hiểu về bộ giao thức TCP/IP 
 • Kiến thức cơ bản về hệ điều hành Junos và các khóa học định tuyến trung cấp của Junos hoặc kiến thức tương đương. 

Nội dung khóa học bao gồm:

Giới thiệu khóa học 

OSPF

 • Đánh giá OSPFv2
 • Quảng cáo trạng thái liên kết
 • Hoạt động giao thức
 • Xác thực OSPF
 • OSPFv3

Lab 1: Cấu hình OSPF

Các khu vực OSPF

 • Xem lại các khu vực OSPF
 • Hoạt động của khu vực nhánh
 • Cấu hình khu vực nhánh
 • Hoạt động của khu vực nhánh NSSA
 • Cấu hình khu vực nhánh NSSA
 • Tóm tắt tuyến đường

Lab 2: OSPF nâng cao

Tùy chọn OSPF nâng cao

 • Kết nối đa khu vực OSPF
 • Tiếp cận từ bên ngoài
 • Liên kết ảo

Lab 3: Tùy chọn OSPF nâng cao

Khắc phục sự cố OSPF

 • Khắc phục sự cố kết nối OSPF
 • Khắc phục sự cố nhất quán LSDB
 • Khắc phục sự cố định tuyến OSPF
 • Nghiên cứu trường hợp – Sự cố kết nối

Lab 4: Khắc phục sự cố OSPF

IS-IS

 • Tổng quan về IS-IS
 • IS-IS PDUs
 • Neighbors and Adjacencies
 • Cấu hình và giám sát IS-IS

Lab 5: Cấu hình và giám sát IS-IS

Hoạt động IS-IS nâng cao

 • Hoạt động IS-IS
 • Tùy chọn cấu hình IS-IS
 • Chính sách định tuyến IS-IS

Lab 6: Tùy chọn cấu hình IS-IS nâng cao và chính sách định tuyến

Mạng IS-IS đa cấp

 • Hoạt động cấp 1 và cấp 2
 • Cấu hình đa cấp

Lab 7: Cấu hình mạng IS-IS đa cấp

Khắc phục sự cố IS-IS

 • Tổng quan về khắc phục sự cố IS-IS
 • Nghiên cứu trường hợp

Lab 8: Khắc phục sự cố IS-IS

BGP

 • Xem lại BGP
 • Hoạt động của BGP
 • Lựa chọn và tùy chọn đường BGP
 • Tùy chọn cấu hình

Lab 9: Cấu hình BGP

Thuộc tính và Chính sách BGP – Phần 1

 • Chính sách BGP
 • Next Hop
 • Origin và MED
 • AS Path

Lab 10: Thuộc tính BGP – Phần 1

Thuộc tính và Chính sách BGP – Phần 2

 • Origin
 • Multi-Exit Discriminator (MED)
 • Communities

Lab 11: Thuộc tính BGP – Phần 2

Route Reflection và Confederations

 • Hoạt động của Route Reflection
 • Cấu hình và kiến thức định tuyến
 • BGP Confederations

Lab 12: Mở rộng BGP

BGP FlowSpec

 • Tổng quan về DDoS
 • Các kỹ thuật giảm thiểu DDoS
 • Tổng quan về FlowSpec
 • Cấu hình và giám sát FlowSpec

Lab 13: BGP FlowSpec

Khắc phục sự cố BGP

 • Khắc phục sự cố BGP
 • Nghiên cứu trường hợp: Neighborship Issues

Lab 14: Khắc phục sự cố BGP

Khắc phục sự cố Chính sách định tuyến

 • Tổng quan về Chính sách định tuyến
 • Cấu trúc Chính sách
 • Sử dụng Biểu thức chính quy
 • Các lệnh hữu ích
 • Nghiên cứu trường hợp

Lab 15: Khắc phục sự cố Chính sách định tuyến

Phụ lục: BGP Route Damping

 • Tổng quan về Route Flap và Damping
 • Các tham số Route Damping
 • Cấu hình và giám sát Route Damping.

Lab 16: BGP Route Damping

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC