Khóa Certified SOC Analyst – CSA

Khóa học cung cấp kiến thức nền tảng cho vị trí Chuyên gia phân tích thuộc trung tâm điều hành an toàn thông tin (SOC), phù hợp với chuyên gia phân tích cấp độ I (Tier I) cấp độ II (Tier II) của SOC. Nội dung được đào tạo trong khóa học bao gồm từ cấu trúc, vận hành của một SOC cho đến các kiến thức sâu hơn như quản log, triển khai SIEM, các kỹ thuật phát hiện ứng phó với sự cố. Bên cạnh đó, học viên cũng được học để quản các quy trình công việc trong SOC cũng như các cách thức phối hợp với đội ứng cứu sự cố CSIRT khi cần thiết. 

Mục tiêu khóa học:

 • Nắm được các quy trình, công nghệ, các luồng công việc của một trung tâm điều hành ATTT (SOC) 
 • Hiểu rõ các kiến thức chuyên sâu như các nguy cơ, lỗ hổng bảo mật, nhận diện các cuộc tấn công, các hành vi của kẻ tấn công/ xâm nhập, cyber kill chain… 
 • Có khả năng phát hiện các công cụ, thủ thuật mà các hacker hay sử dụng, đồng thời xác định các dấu hiệu thỏa hiệp (IOCs) sử dụng cho quá trình điều tra số sau đó 
 • Giám sát và phân tích nhật ký (logs) và các cảnh báo (alerts) thông qua các công nghệ khác nhau trên các nền tảng khác nhau (IDS/IPS, các thiết bị bảo mật đầu cuối, hệ thống server & máy trạm…) 
 • Nắm được quy trình quản lý Log tập trung (Centralized Log Management) 
 • Hiểu được cách thức thu thập các sự kiện ATTT và log file, giám sát và phân tích các dữ kiện này 
 • Nắm được các giải pháp SIEM phổ biến hiện nay (Splunk/ AlienVault/ OSSIM/ ELK) 
 • Hiểu được kiến trúc và phương pháp triển khai các giải pháp SIEM như Splunk/ AlienVault/ OSSIM/ ELK 
 • Kinh nghiệm thực tế về quy trình phát triển SIEM thông qua một số SIEM use case 
 • Có kỹ năng phát triển các kịch bản tấn công (threat case), viết báo cáo… 
 • Thảo luận về các use case phổ biến trong việc triển khai hệ thống SIEM 
 • Có khả năng giám sát và phân tích các mô hình tấn công (threat patterns) và thực hiện phân tích nguy cơ 
 • Nắm được việc tích hợp mô hình tình báo an toàn thông tin không gian mạng (cyber threat intelligence) vào hệ thống SIEM để nâng cao khả năng phát hiện và ứng phó sự cố 
 • Hiểu rõ quy trình ứng phó sự cố tiêu chuẩn trong một SOC 
 • Cách thức phối hợp giữa SOC và các đội ứng cứu IRT.  

Khóa học phù hợp với đối tượng:

 • Chuyên gia phân tích SOC (Tier I và Tier II) 
 • Các kỹ sư mạng & hệ thống 
 • Các kỹ sư bảo mật mạng hoặc làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn hệ thống mạng làm việc tại các SOC/ NOC 
 • Chuyên gia phân tích bảo mật 
 • Các vị trí làm việc trong SOC cần đào tạo trang bị kiến thức nền tảng về vận hành SOC trước khi phân chia về các nhánh công việc sâu hơn.  

Không có điều kiên bắt buộc khi tham dự khóa học

Nội dung khóa học bao gồm:

Module 1 – Security Operations and Management 

Module 2 – Understanding Cyber Threats, IoCs, and Attack Methodology 

Module 3 – Incidents, Events, and Logging 

 • Incidents 
 • Events 
 • Log 
 • Typical Log sources 
 • Need of Log 
 • Logging requirements 
 • Typical Log format 
 • Logging Approaches 
 • Local Logging 
 • Centralized Logging 

Module 4 – Incident Detection with Security Information and Event Management (SIEM) 

 • SIEM 
 • Security Analytics 
 • Need of SIEM 
 • Typical SIEM Capabilities 
 • SIEM Architecture and Its components 
 • SIEM Solutions 
 • SIEM Deployment 
 • Incident Detection with SIEM 
 • Examples of commonly use cases across all SIEM deployments 
 • Handling Alert Triaging and Analysis 

Module 5 – Enhanced Incident Detection with Threat Intelligence 

 • Understanding Cyber Threat Intelligence 
 • Why Threat Intelligence driven SOC? 

Module 6 – Incident Response 

 • Incident Response 
 • Incident Response Team (IRT) 
 • Where does the IRT fits in the organization? 
 • SOC and IRT Collaboration 
 • Incident Response (IR) process review 
 • Responding to network security incidents 
 • Responding to Application Security incidents 
 • Responding to Email security incidents 
 • Responding to an Insider incidents 
 • Responding to Malware incidents 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục Chat trên website để được tư vấn chi tiết giá khóa học của chúng tôi!

Tìm hiểu thêm các khóa học tại iPMAC!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC