Khoá PMI Agile Certified Practitioner PMI-ACP

Chứng chỉ PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) được tạo ra bởi các chuyên gia về Agile cho các chuyên gia về Agile. Nó giúp học viên chứng minh kiến thức của mình về các nguyên tắc Agile và kỹ năng của mình trong các kỹ thuật Agile.  

Chứng chỉ này bao gồm nhiều phương pháp Agile như Scrum, Kanban, Lean, extreme programming (XP) và test-driven development (TDD), giúp học viên tăng tính linh hoạt của mình trong bất kỳ dự án nào. 

Nếu học viên làm việc trong các nhóm Agile hoặc tổ chức của học viên đang áp dụng các thực hành Agile, PMI-ACP một lựa chọn tốt. PMI-ACP bằng chứng cho sự kinh nghiệm thực tế kỹ năng của học viên trong một nhóm Agile. 

Để tham gia khóa học này, học viên cần đáp ứng các yêu cầu sau: 

 • Học viên cần có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc trong một nhóm Agile, lý tưởng là trong vai trò lãnh đạo như Disciplined Agile scrum master, scrum master, product owner hoặc architecture owner. 
 • Học viên cần hiểu về các nguyên tắc cơ bản của bộ công cụ DA. 
 • Chương 1: Phát triển nhóm cho các nhóm hiệu suất cao. 
 • Chương 2: Trí tuệ cảm xúc cho các nhóm hiệu suất cao. 
 • Chương 3: Tăng tỷ lệ tăng trưởng trong các tình huống phức tạp. 
 • Chương 4: Tối ưu hóa cách làm việc của chúng ta trong một môi trường DevOps. 
 • Chương 5: Tối ưu hóa cách làm việc của chúng ta trong luồng giá trị của chúng ta. 
 • Chương 6: Phối hợp và hợp tác giữa các nhóm. 
 • Chương 7: Quản lý xung đột cho các nhóm hiệu suất cao. 
 • Chương 8: Lập kế hoạch thiết thực cho các nhóm Agile. 
 • Chương 9: Báo cáo và đánh giá thiết thực cho các nhóm Agile 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC