Khóa AWS Certified Solutions Architect – Professional

Amazon Web Services (AWS) là đám mây Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nếu bạn là quản trị viên, kỹ sư, kiến trúc sư hoặc nhà tư vấn muốn làm quen với AWS thì đây là khóa học dành cho bạn. Trong khóa học AWS Certified Solutions Architect – Professional, bạn sẽ tìm hiểu các nguyên tắc thiết kế nâng cao, chẳng hạn như chiến lược thanh toán tổng hợp. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về quyền truy cập tài khoản chéo AWS và các phương thức kết nối khác nhau với AWS. Cuối cùng, bạn cũng sẽ đề cập đến các dịch vụ Thư mục, quản lý dữ liệu, phân tích và hơn thế nữa. Khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thiết kế các hoạt động triển khai nâng cao một cách an toàn bằng nhiều dịch vụ AWS khác nhau, đồng thời bạn cũng sẽ được chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi AWS Certified Solutions Architect – Professional. 

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về thanh toán tổng hợp, truy cập nhiều tài khoản, dịch vụ thư mục AWS và CloudHSM, DDoS và IPS/IDS. Đến cuối khóa học này, bạn sẽ được chuẩn bị để vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ. 

Khóa học này dành cho bất kỳ ai có kinh nghiệm về AWS và muốn nâng cao trình độ học vấn bằng cách học Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS và vượt qua kỳ thi chứng chỉ chuyên nghiệp. 

Chúng tôi khuyến khích học viên tham gia khoá học có các kiến thức sau về kiến trúc đám mây 

Nội dung 1: Giải pháp thiết kế cho sự phức tạp của tổ chức 

 • Kiến trúc sư chiến lược kết nối mạng 
 • Quy định các biện pháp kiểm soát an ninh 
 • Thiết kế kiến trúc đáng tin cậy và linh hoạt 
 • Thiết kế môi trường AWS nhiều tài khoản 
 • Xác định chiến lược tối ưu hóa chi phí và khả năng hiển thị 

Nội dung 2: Thiết kế cho các giải pháp mới 

 • Thiết kế chiến lược triển khai để đáp ứng yêu cầu kinh doanh 
 • Thiết kế giải pháp đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh 
 • Xác định các biện pháp kiểm soát bảo mật dựa trên yêu cầu 
 • Thiết kế một chiến lược để đáp ứng các yêu cầu về độ tin cậy 
 • Thiết kế một giải pháp để đáp ứng các mục tiêu hiệu suất 
 • Xác định chiến lược tối ưu hóa chi phí để đáp ứng các mục tiêu và mục tiêu của giải pháp 

Nội dung 3: Cải tiến liên tục cho các giải pháp hiện có 

 • Xác định chiến lược để cải thiện hoạt động xuất sắc tổng thể 
 • Xác định chiến lược cải thiện an ninh 
 • Xác định chiến lược để cải thiện hiệu suất 
 • Xác định chiến lược nâng cao độ tin cậy 
 • Xác định các cơ hội để tối ưu hóa chi phí 

Nội dung 4: Tab Tăng tốc di chuyển và hiện đại hóa khối lượng công việc 

 • Chọn khối lượng công việc và quy trình hiện có để di chuyển tiềm năng 
 • Xác định phương pháp di chuyển tối ưu cho khối lượng công việc hiện có 
 • Xác định kiến trúc mới cho khối lượng công việc hiện có 
 • Xác định các cơ hội hiện đại hóa và cải tiến

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC