Khoá DGOV-221: Controlling with Cloudera Data Governance

Khoá học này giúp học viên sử dụng Nền tảng Dữ liệu Cloudera để giải quyết các nhiệm vụ quản lý dữ liệu, được thúc đẩy bởi nhu cầu tuân thủ các quy định như Nghị định Bảo vệ Dữ liệu Tổng quát của Liên minh châu Âu (GDPR) và Đạo luật trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế (HIPAA) của the US. 

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được các kiến thức và kỹ năng sau:

 • Xác định công cụ nào trong Nền tảng Dữ liệu Cloudera (CDP) để sử dụng cho các hoạt động quản lý dữ liệu chính. 
 • Tổ chức các đối tượng dữ liệu bằng cách sử dụng phân loại và thuật ngữ từ từ điển kinh doanh. 
 • Tìm lịch sử truy cập cho các đối tượng dữ liệu và chính sách. 
 • Sử dụng Các Phân tích Dữ liệu trong CDP để hỗ trợ tổ chức các đối tượng dữ liệu. 
 • Sử dụng Bộ sưu tập Dữ liệu để tạo điều kiện cho sự hợp tác với đồng nghiệp. 
 • Xem và diễn giải nguồn gốc của một đối tượng dữ liệu. 
 • Tạo và áp dụng chính sách kiểm soát truy cập dựa trên tài nguyên và thẻ. 
 • Tạo các chính sách cho việc che giấu dữ liệu và lọc cấp dòng. 

Khoá học này phù hợp nhất cho những người quản lý dữ liệu và những người khác có trách nhiệm hoặc quan tâm đến việc triển khai tuân thủ quy định hoặc thực hiện các hoạt động quản lý dữ liệu thông thường bằng Nền tảng Dữ liệu Cloudera. Sự quen thuộc với các khái niệm cơ bản về quản lý dữ liệu hữu ích, nhưng không bắt buộc. 

Sự quen thuộc với các khái niệm cơ bản về quản lý dữ liệu là hữu ích, nhưng không bắt buộc. 

Module 1: Giới thiệu 

 • Hoạt động nhóm: Giới thiệu nhóm 

Module 2: Tổng quan về quản lý dữ liệu 

 • Data Governance là Gì? 
 • Các khái niệm cơ bản 
 • SDX: Quản lý dữ liệu trong CDP 

Module 3: Tổ chức các đối tượng dữ liệu 

 • Tìm kiếm đối tượng theo loại 
 • Phân Loại 
 • Thuật ngữ từ từ điển kinh doanh 

Module 4: Kiểm Toán 

 • Tổng quan về kiểm toán 
 • Xem thông tin kiểm toán 

Module 5: Làm việc với bộ sưu tập dữ liệu 

 • Tổng quan về bộ sưu tập dữ liệu 
 • Bộ phân loại dữ liệu nhạy cảm 
 • Xác định và theo dõi chất lượng dữ liệu 
 • Chuẩn bị cho kiểm toán sử dụng bộ sưu tập dữ liệu 
 • Hợp tác 

Module 6: Nguồn gốc 

 • Kiểm tra nguồn gốc 
 • Lưu truyền và nguồn gốc trong Atlas 
 • Kiểm tra ngọn gốc trong Atlas 

Module 7: Kiểm soát truy cập 

 • Cơ bản về Apache Ranger 
 • Tạo người dùng và vai trò 
 • Chính sách dựa trên tài nguyên 
 • Chính sách dựa trên thẻ 
 • Bảo mật các đối tượng Metadata 
 • Cung cấp truy cập một phần 

Module 8: Quản lý vòng đời dữ liệu 

 • Quản lý vòng đời dữ liệu 

Học viên vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC