Khoá Cloudera Training for Apache Kafka

Khóa học bắt đầu bằng việc giới thiệu về Apache Kafka, giải thích các khái niệm và kiến ​​trúc chính của nó, và thảo luận về một số trường hợp sử dụng phổ biến. Dựa trên nền tảng này, học viên sẽ học cách lập kế hoạch triển khai Kafka, sau đó có được kinh nghiệm thực tế bằng cách cài đặt và cấu hình một cụm nhiều nút dựa trên đám mây chạy Kafka trên Cloudera Data Platform (CDP).  

Sau đó, học viên sẽ sử dụng cụm này trong hơn 20 bài tập thực hành tiếp theo, bao gồm một loạt các kỹ năng cần thiết, bắt đầu từ cách tạo các chủ đề Kafka, Producers và Consumers, sau đó tiếp tục qua các khía cạnh của vận hành và phát triển Kafka ngày càng phức tạp hơn, như liên quan đến khả năng mở rộng, đáng tin cậy và vấn đề hiệu suất.  

Trong suốt khóa học, học viên sẽ học và sử dụng các công cụ được khuyến nghị bởi Cloudera để làm việc với Kafka, bao gồm Cloudera Manager, Schema Registry, Streams Messaging Manager và Cruise Control. 

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể có các kiến thức và kỹ năng sau: 

 • Lập kế hoạch, triển khai và vận hành các cụm Kafka 
 • Tạo và quản lý các chủ đề 
 • Phát triển Producers và Consumers 
 • Sử dụng sao chép để cải thiện khả năng chống lỗi 
 • Sử dụng phân vùng để cải thiện khả năng mở rộng 
 • Khắc phục sự cố thông thường và vấn đề hiệu suất 

Khóa học này được thiết kế cho các quản trị hệ thống, kỹ sư dữ liệu và lập trình viên. 

Để tham gia khoá học đạt hiệu quả cao nhất, tất cả các học viên nên có kinh nghiệm cơ bản với Linux, và khả năng sử dụng cơ bản với ngôn ngữ lập trình Java được khuyến nghị và kinh nghiệm trước với Apache Kafka là không cần thiết. 

Module 1: Tổng quan về Kafka 

 • Kiến trúc cao cấp 
 • Các trường hợp sử dụng phổ biến 
 • Bản phân phối Apache Kafka của Cloudera 

Module 2: Triển khai Apache Kafka 

 • Các yêu cầu của hệ thống và phần phụ thuộc 
 • Các vai trò dịch vụ 
 • Lập kế hoạch triển khai của học viên 
 • Triển khai dịch vụ Kafka 
 • Bài tập: Chuẩn bị môi trường bài tập 
 • Bài tập: Cài đặt dịch vụ Kafka với Cloudera Manager 
 • Bài tập (tùy chọn): Tạo bảng điều khiển chỉ số 
 • Bài tập (tùy chọn): Sử dụng CM API 

Module 3: Cơ bản dòng lệnh Kafka 

 • Tạo và quản lý chủ đề 
 • Chạy Producers Consumers 

Module 4: Sử dụng Streams Messaging Manager (SMM) 

 • Tổng quan về Streams Messaging Manager 
 • Producers, Topics, Consumers 
 • Trình duyệt dữ liệu 
 • Brokers 
 • Quản lý chủ đề 
 • Bài tập: Quản lý chủ đề bằng giao diện dòng lệnh 
 • Bài tập: Kết nối Producers và Consumers từ dòng lệnh 

Module 5: Cơ bản về Kafka Java API 

 • Tổng quan về các API của Kafka 
 • Quản lý Chủ đề từ API Java 
 • Bài tập (tùy chọn): Quản lý Chủ đề Kafka bằng API Java 
 • Sử dụng Producers và Consumers từ API Java 
 • Bài tập: Phát triển Producers và Consumers bằng API Java 

Module 6: Cải thiện tính sẵn có thông qua Sao chép 

 • Sao chép 
 • Bài tập: Quan sát thời gian chết do lỗi Broker 
 • Xem xét về yếu tố sao chép 
 • Bài tập: Thêm bản sao để cải thiện tính sẵn có 

Module 7: Cải thiện khả năng mở rộng của ứng dụng 

 • Phân vùng 
 • Cách thông điệp được phân vùng 
 • Bài tập: Quan sát cách phân vùng ảnh hưởng đến hiệu suất 
 • Nhóm consumers 
 • Bài tập: Thực hiện nhóm consumers 
 • Cân bằng consumers lại 
 • Bài tập: Sử dụng một khóa để kiểm soát phân bố phân vùng 

Học viên vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC