Khoá GIAC Reverse Engineering Malware Certification – GREM

Học cách phân tích malware từ bên trong ra ngoài! Khoá học phổ biến này khám phá các công cụ và kỹ thuật phân tích malware một cách chi tiết. Khoá học sẽ giúp các nhà điều tra số, nhân viên ứng phó sự cố, kỹ sư bảo mật và quản trị viên IT có được các kỹ năng thực tiễn để khám phá các chương trình độc hại nhắm vào và lây nhiễm vào các hệ thống Windows 

Mục tiêu cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cần thiết để phân tích và đảo ngược mã độc hại (malware) một cách hiệu quả. Trong khóa học này, người học sẽ được hướng dẫn về cách nhận diện và phân tích các loại malware khác nhau, hiểu về hành vi của chúng, và phân tích mã nguồn để tìm ra chức năng và tác động tiềm ẩn của chúng. Ngoài ra, khóa học cũng bao gồm việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật để phân tích malware, nhận diện các chỉ báo về sự xâm nhập (IOCs), và phát triển các chiến lược ngăn chặn hiệu quả. Mục tiêu cuối cùng của khóa học GREM là trang bị cho các chuyên gia an ninh mạng kiến thức cần thiết để đối phó và bảo vệ chống lại các cuộc tấn công malware phức tạp. 

Khoá học phù hợp với các đối tượng như sau:

 • Cá nhân xử lý các sự cố liên quan đến malware và muốn học cách hiểu các khía cạnh chính của các chương trình độc hại.   
 • Các chuyên gia công nghệ   
 • Nhà điều tra số và các chuyên gia IT. 

Học viên tham gia khoá học cần chuẩn bị các kiến thức và kỹ năng sau:

 • Quen thuộc với việc sử dụng môi trường hoạt động Windows và Linux và có thể khắc phục các vấn đề cơ bản về kết nối và cài đặt hệ điều hành.  
 • Quen thuộc với VMware và có thể nhập và cấu hình các máy ảo.  
 • Có ý tưởng chung về các khái niệm lập trình cốt lõi như biến, vòng lặp và hàm để nhanh chóng nắm bắt các khái niệm liên quan trong lĩnh vực này; tuy nhiên, không cần kinh nghiệm lập trình 
 • Module 1: Các nguyên tắc cơ bản của phân tích malware   
 • Module 2: Đảo ngược mã độc   
 • Module 3: Phân tích tài liệu và kịch bản độc hại   
 • Module 4: Phân tích malware chi tiết   
 • Module 5: Khám phá malware tự vệ   
 • Module 6: Giải đấu phân tích malware 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC