Khoá EC Council’s Certified Chief Information Security Officer (C|CISO)

Đây là một chứng chỉ CICISO hàng đầu trong ngành, là một chương trình chứng chỉ bảo mật thông tin, cung cấp kinh nghiệm thực tế cần thiết để thành công ở các cấp cao nhất của bảo mật thông tin. Kết hợp tất cả các yếu tố cần thiết cho vị trí cấp cao, chương trình CICISO kết hợp quản lý kiểm toán, quản trị, kiểm soát IS, quản lý vốn nhân sự, phát triển chương trình chiến lược và sự chuyên môn về tài chính cần thiết để dẫn dắt một chương trình bảo mật thông tin thành công. Việc của CISO quá quan trọng để học bằng cách thử nghiệm ghi nhận sai phạm. Kỹ năng quản lý ở cấp cao không phải là những lĩnh vực mà nên học khi làm việc. Tài liệu trong Chương trình CICISO giả định một hiểu biết ở mức cao về các chủ đề kỹ thuật và không dành nhiều thời gian cho thông tin kỹ thuật một cách nghiêm ngặt, mà thay vào đó là việc áp dụng kiến thức kỹ thuật vào công việc hàng ngày của một nhà quản lý bảo mật thông tin. Chương trình CICISO nhằm mục tiêu nối kết khoảng cách giữa kiến thức quản lý cấp cao mà CISO cần và kiến thức kỹ thuật mà nhiều người đang là CISO hoặc có nguyện vọng trở thành CISO đang có. Điều này có thể là khoảng cách quan trọng khi người thực hành cố gắng chuyển từ vai trò quản lý trung ương sang vai trò quản lý cấp cao. Những điều này thường được học thông qua việc đào tạo khi làm việc, nhưng Chương trình Đào tạo CICISO có thể là chìa khóa cho một sự chuyển đổi thành công lên các vị trí quản lý bảo mật thông tin cao nhất. 

Sau khi hoàn thành khoá học này, học viên sẽ có được các kỹ năng, kiến thức sau:

 • Xác định một Chương trình Quản trị Bảo mật thông tin 
 • Tuân thủ Quy định và Pháp luật 
 • Quản lý Rủi ro 
 • Thiết kế, triển khai quản các điều khiển bảo mật 
 • Hiểu loại mục tiêu của các điều khiển bảo mật 
 • Triển khai các khung kiểm soát đảm bảo 
 • Hiểu quy trình quản lý kiểm toán 
 • Vai trò của CISO 
 • Dự án Bảo mật thông tin 
 • Tích hợp yêu cầu bảo mật vào các quy trình vận hành khác (quản thay đổi, kiểm soát phiên bản, phục hồi sau thảm họa, vv.) 
 • Kiểm soát Truy cập 
 • Bảo mật Vật  
 • Phục hồi sau thảm họa Lập kế hoạch kinh doanh liên tục  
 • Bảo mật mạng quản mi đe dọa xâm nhập 
 • Bảo mật ứng dụng 
 • Bảo mật hệ thống 
 • hóa 
 • Đánh giá xâm nhập kiểm thử xâm nhập 
 • Pháp máy tính phản ứng trước sự cố 
 • Quy hoạch chiến lược bảo mật 
 • Căn cứ với mục tiêu kinh doanh và sự chịu đựng rủi ro 
 • Xu hướng mới về Bảo mật 
 • Chỉ số hiệu suất chính (KPI) 
 • Quy hoạch Tài chính 
 • Phát triển các trường hợp kinh doanh cho bảo mật 
 • Phân tích, dự báo và phát triển ngân sách chi phí cố định 
 • Phân tích, dự báo và phát triển ngân sách chi phí vận hành 
 • Tỷ suất sinh lời (ROI) và phân tích lợi ích chi phí 
 • Quản nhà cung cấp 
 • Tích hợp yêu cầu bảo mật vào hợp đồng quy trình mua sắm.

Đối tượng của khóa học này bao gồm: 

 • Tổng giám đốc điều hành 
 • Giám đốc điều hành 
 • Quản trị viên bảo mật thông tin 
 • Giám đốc thông tin 
 • Giám đốc kỹ thuật 
 • Trưởng phòng bảo mật thông tin 
 • Phó tổng giám đốc bảo mật thông tin 
 • Phó giám đốc điều hành 
 • Quản lý bảo mật thông tin 
 • Quản lý tuân thủ chính sách 
 • Giám đốc điều hành khu vực về thông tin 
 • Giám đốc bảo mật 
 • Giám đốc/Trưởng phòng CNTT hoặc tương đương 
 • Quản lý dữ liệu bảo mật CNTT 
 • Giám đốc bảo mật đám mây 
 • Trưởng dự án 
 • Quản lý giao hàng 
 • Kỹ sư hệ thống bảo mật 
 • Quản lý bảo mật 
 • Kiểm toán viên bảo mật 
 • Trưởng kiến trúc bảo mật 
 • Trưởng kiến trúc mạng 
 • Tư vấn viên và tư vấn về bảo mật thông tin 
 • Chuyên gia CIO An toàn thông tin cao cấp 

Để hoàn thành khóa học này một cách thành công và đạt được lợi ích tối đa từ nó, một sinh viên cần có kiến thức và kỹ năng sau đây: 

 • Ứng viên tham dự kỳ thi mà không có đào tạo phải có 5 năm kinh nghiệm trong 5 lĩnh vực CCISO cốt lõi được xác minh qua Exam Eligibility Application. 
 • Ứng viên đã tham gia đào tạo phải có 3 năm kinh nghiệm quản lý IS trong 3 trong số 5 lĩnh vực CCISO cốt lõi được xác minh qua Exam Eligibility Application. 

Phần nội dung của khóa học: 

 • Module 1: Giám sát, rủi ro, tuân thủ 
 • Module 2: Quản trị bảo mật thông tin và quản lý kiểm toán  
 • Module 3: Quản lý và vận hành chương trình bảo mật  
 • Module 4: Các yếu tố cốt lõi của bảo mật thông tin 
 • Module 5: Lập kế hoạch chiến lược, quản lý tài chính, chuỗi cung cấp và bên thứ ba. 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC