Khoá Cloudera Streaming Analytics: Using Apache Flink and SQL Stream Builder on CDP

Trong khóa đào tạo do giảng viên hướng dẫn này, các học viên sẽ học về phát triển và vận hành cho Cloudera Streaming Analytics, một khung công nghệ cho việc xử lý và phân tích thấp độ trễ được cung cấp bởi Apache FlinkCloudera’s SQL Stream Builder đầy sáng tạo. Thông qua các bài tập thực hành phong phú, học viên sẽ có kinh nghiệm triển khai và quản lý một cụm Flink, phát triển và chạy các ứng dụng Flink, và sử dụng SQL Stream Builder để thực hiện phân tích trên dữ liệu luồng. 

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được kiến thức và kinh nghiệm như sau:

 • Triển khai một cụm Flink bằng cách sử dụng Cloudera Manager. 
 • Phát triển các ứng dụng Flink phân lô và dòng. 
 • Chạy và quan sát Flink. 
 • Biến đổi dữ liệu luồng. 
 • Sử dụng watermark và cửa sổ để phân tích dữ liệu luồng. 
 • Phân tích dữ liệu với Cloudera SQL Stream Builder. 
 • Giám sát các chỉ số ứng dụng Flink. 

Khóa học này được thiết kế cho những người đã có kinh nghiệm với quản trị và phát triển ứng dụng trên nền tảng của Cloudera. 

Để tham gia khoá học đạt hiệu quả tốt nhất, học viên phải có ít nhất sự quen thuộc cơ bản với JavaLinux. Khóa đào tạo Cloudera của chúng tôi về Apache Kafka, hoặc kinh nghiệm tương đương với Apache Kafka, là một tiên quyết được đề xuất.

Module 1: Tổng quan 

 • Giới thiệu về Apache Flink và Xử lý Luồng 
 • Các Trường Hợp Sử Dụng Phổ Biến 
 • Các Sản Phẩm Liên Quan 

Module 2: Triển Khai Dịch Vụ 

 • Yêu Cầu Lập Kế Hoạch 
 • Cài Đặt 
 • Bảng Điều Khiển Flink 
 • Bài Tập: Chạy Một Chương Trình Flink 

Module 3: Cơ Bản về Flink 

 • Môi Trường Thực Hiện 
 • Cấu Trúc Ứng Dụng Flink 
 • Tạo Dự Án Flink 
 • Xây Dựng Chương Trình Flink 
 • Bài Tập: Xây Dựng Một Chương Trình Flink Đơn Giản 

Module 4: Kiến Trúc 

 • Mô Hình Logic 
 • Mô Hình Vật Lý 
 • Tính Song Song 
 • Tính Chịu Lỗi 
 • Lưu Trữ Dữ Liệu 

Module 5: API DataStream 

 • Tổng Quan về API DataStream 
 • Các Loại Dữ Liệu và Serialization 
 • Nguồn và Lưu Trữ 
 • Chuyển Đổi 
 • Bài Tập: Xử Lý Phần Lô Bằng Flink 
 • Bài Tập: Tạo Ứng Dụng Luồng Flink 

Module 6: API DataStream (tiếp tục) 

 • Sử Dụng Kafka làm Nguồn và Lưu Trữ 
 • Bài Tập: Tạo Ứng Dụng Luồng Sử Dụng Kafka 
 • Flink SQL và Bảng API 
 • Các Khái Niệm Luồng 
 • Tùy Chọn Lập Trình 
 • Tích Hợp 
 • Bài Tập: Sử Dụng Flink SQL và Kafka 

Module 7: Xử Lý Luồng Có Trạng Thái 

 • Các Ứng Dụng Luồng Có Trạng Thái 
 • Checkpoints 
 • Xử Lý Thời Gian Sự Kiện 
 • Dấu Thời Gian 
 • Cửa Sổ 
 • Bài Tập: Cửa Sổ Trôi Theo Thời Gian Sự Kiện 

Module 8: Cloudera SQL Stream Builder 

 • Tổng Quan 
 • Bảng Điều Khiển SQL Luồng 
 • Nhà Cung Cấp Dữ Liệu 
 • Công Việc SQL Luồng 
 • Bài Tập: Sử Dụng SQL Stream Builder 

Module 9: Giám Sát 

 • Chỉ Số 
 • Ghi Nhật Ký 
 • Áp Lực Ngược 
 • Cấu Hình Tài Nguyên 
 • Bài Tập: Giám Sát 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC