Bài thi CompTIA Security+ cập nhật lên SY0-701 năm 2024 

THAY ĐỔI KỲ THI CHỨNG CHỈ COMPTIA SECURITY+

Bắt đầu từ ngày 31/07/2024, Chứng chỉ CompTIA Security+ sẽ được cập nhật phiên bản mới là SY0-701. Cùng tìm hiểu về lần cập nhật của chứng chỉ này nhé!  1. Tại sao CompTIA Security+ cập nhật phiên bản mới  Ba năm một lần, chứng chỉ CompTIA Security+ được cập nhật để đáp ứng nhu […]

Thông báo thay đổi lệ phí thi LPI

LPI iPMAC

1. Thông tin về LPI LPI (Linux Professional Institute) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để phát triển Linux và nguồn mở. Kể từ khi ra đời năm 1999 tại Toronto, Canada, tổ chức này đã giám sát các kỳ thi chứng chỉ quốc tế Linux LPIC và mở tại hơn […]