Thông báo thay đổi lệ phí thi LPI

LPI iPMAC

1. Thông tin về LPI LPI (Linux Professional Institute) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để phát triển Linux và nguồn mở. Kể từ khi ra đời năm 1999 tại Toronto, Canada, tổ chức này đã giám sát các kỳ thi chứng chỉ quốc tế Linux LPIC và mở tại hơn […]