Chia sẻ chị Chu Thị Liễu pass chứng chỉ Certified in Cybersecurity

Ngày 17/02/2023, thí sinh Chu Thị Liễu đã xuất sắc vượt qua bài thi Certified in Cybersecurity của hãng (ISC)2 tại iPMAC. Đây là một trong những bài thi phổ biến thời gian gần đây nhưng tỷ lệ pass không cao. Chị Liễu chia sẻ “Đây là lần thứ 5 chị đăng ký thi tại […]