Khoá Administrator Training: CDP Private Cloud Base

Khóa đào tạo quản trị viên của Cloudera kéo dài bốn ngày cho CDP Private Cloud Base cung cấp cho người tham gia sự hiểu biết toàn diện về tất cả các bước cần thiết để vận hành và duy trì các cụm trên nền tảng nội bộ bằng cách sử dụng Cloudera Manager. Từ việc cài đặt và cấu hình đến cân bằng tải và điều chỉnh, khóa đào tạo Cloudera này là sự chuẩn bị tốt nhất cho những thách thức thực tế mà các quản trị viên vận hành CDP Private Cloud Base phải đối mặt. 

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có thể có các kiến thức và kinh nghiệm sau:

 • Cài đặt Cloudera Manager  
 • Sử dụng Cloudera Manager để cài đặt một cụm CDP Private Cloud Base  
 • Cấu hình và giám sát cụm bằng cách sử dụng Cloudera Manager  
 • Hiểu, đánh giá và lựa chọn tùy chọn lưu trữ dữ liệu phù hợp nhất  
 • Tối ưu hóa hiệu suất của cụm  
 • Thực hiện các nhiệm vụ bảo trì cụm định kỳ  
 • Phát hiện, gỡ rối và sửa chữa các vấn đề trong cụm 

Khóa học này phù hợp nhất với các quản trị viên hệ thống có kinh nghiệm cơ bản về Linux.

Kiến thức trước đó về CDP, cũng như các nền tảng trước đó như CDH của Cloudera hoặc HDP của Hortonworks, không được yêu cầu. 

Module 1: Cloudera Data Platform 

 • Xu hướng ngành cho Big Data 
 • Thách thức để trở thành một định hướng dữ liệu 
 • Đám mây dữ liệu doanh nghiệp 
 • Tổng quan về CDP 
 • Các hình thức dạng CDP 

Module 2: Cài đặt CDP Private Cloud Base 

 • Tổng quan về Cài đặt 
 • Cài đặt Cloudera Manager 
 • Tổng quan về CDP Runtime 
 • Giới thiệu về Cloudera Manager 

Module 3: Cấu hình Cụm 

 • Tổng quan 
 • Các thiết lập cấu hình 
 • Sửa đổi cấu hình dịch vụ 
 • Tập tin cấu hình 
 • Quản lý các trường hợp vai trò 
 • Thêm dịch vụ mới 
 • Thêm và xóa máy chủ 

Module 4: Lưu trữ Dữ liệu 

 • Tổng quan 
 • Topology và vai trò của HDFS 
 • Hiệu suất và khả năng Tolerant với Lỗi của HDFS 
 • Tổng quan bảo mật HDFS và Hadoop 
 • Làm việc với HDFS 
 • Tổng quan về HBase 
 • Tổng quan về Kudu 
 • Tổng quan về lưu trữ đám mây 

Module 5: Tiếp nhận dữ liệu 

 • Tổng quan tiếp nhận dữ liệu 
 • Định dạng tệp 
 • Tiếp nhận dữ liệu sử dụng chuyển tệp hoặc giao diện REST 
 • Nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quan hệ bằng Apache Sqoop 
 • Tiếp nhận dữ liệu sử dụng NiFi 
 • Thực tiễn tốt nhất cho việc nhập dữ liệu 

Module 6: Luồng dữ liệu 

 • Tổng quan về quản lý luồng Cloudera và NiFi 
 • Kiến trúc NiFi 
 • Quản lý Luồng Cloudera và MiNiFi 
 • Dịch vụ Điều khiển 
 • Tổng quan về Apache Kafka 
 • Kiến trúc Cụm Apache Kafka 
 • Các Công cụ Dòng Lệnh Apache Kafka 

Module 7: Truy cập và khám phá dữ liệu 

 • Apache Hive 
 • Apache Impala 
 • Tinh chỉnh Apache Impala 
 • Tổng quan tìm kiếm 
 • Tổng quan về Hue 
 • Quản lý và cấu hình Hue 
 • Xác thực và ủy quyền Hue 
 • Tổng quan CDSW 

Module 8: Xử lý dữ liệu 

 • Tổng quan về YARN 
 • Chạy ứng dụng trên YARN 
 • Xem các ứng dụng trên YARN 
 • Log ứng dụng YARN 
 • Ứng dụng MapReduce 
 • Cài đặt Bộ nhớ và CPU cho YARN 
 • Tổng quan Tez 
 • Hive trên Tez 
 • ACID cho Hive 
 • Tổng quan về Spark 
 • Cách Ứng dụng Spark Chạy trên YARN 
 • Giám sát Ứng dụng Spark 
 • Tổng quan về Phoenix 

Module 9: Quản lý Tài nguyên 

 • Cấu hình cgroups với Lập lịch CPU 
 • Lập lịch dung lượng 
 • Quản lý hàng đợi 
 • Lập lịch Truy vấn Impala 

Module 10: Lập kế hoạch cho Cụm của Bạn 

 • Xem xét lập kế hoạch chung 
 • Chọn phần cứng phù hợp 
 • Xem xét về mạng 
 • Xem xét CDP Private Cloud 
 • Cấu hình Nodes 

Module 11: Cấu hình nâng cao cụm 

 • Cấu hình cổng dịch vụ 
 • Tinh chỉnh HDFS và MapReduce 
 • Quản lý sự phát triển cụm 
 • Mã hóa xóa 
 • Bật khả năng hiệu quả cao cho HDFS 

Module 12: Bảo trì Cụm 

 • Kiểm tra tình trạng HDFS 
 • Sao chép dữ liệu giữa cụm 
 • Cân bằng lại dữ liệu trong HDFS 
 • Bảo trì Thư mục HDFS 
 • Bảo trì Host 
 • Nâng cấp một cụm 

Module 13: Giám sát Cụm 

 • Các tính năng giám sát của Cloudera Manager 
 • Kiểm tra sức khỏe 
 • Sự kiện và cảnh báo 
 • Biểu đồ và báo cáo 
 • Đề xuất giám sát 

Module 14: Gỡ rối Cụm 

 • Tổng quan 
 • Các công cụ gỡ rối 
 • Ví dụ sai cấu hình bảo mật 
 • Quản lý Dữ liệu với SDX 
 • Các Khái niệm Bảo mật Hadoop 
 • Xác thực Hadoop bằng Kerberos 
 • Ủy quyền Hadoop 
 • Mã hóa Hadoop 
 • Bảo mật một cụm Hadoop 
 • Apache Ranger 
 • Apache Atlas 
 • Sao lưu và khôi phục 

Module 15: Đám mây riêng tư / đám mây công cộng 

 • Tổng quan về CDP 
 • Khả năng đám mây riêng tư 
 • Khả năng đám mây công cộng 
 • Kubernetes là gì? 
 • Tổng quan về WXM 
 • Tự động mở rộng 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC